Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thủ tục Hành chính

Danh sách thủ tục hành chính  
thủ tục hành chính
STTTên Thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan giải quyết
1 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2 Thủ tục Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3 Thủ tục Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5 Thủ tục Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6 Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7 Thủ tục Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8 Thủ tục Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
9 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
10 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
11 Thủ tục Cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
12 Thủ tục Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
14 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
15 Thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
16 Thủ tục Cấp Giấy phép triển lãm mỹ thuật Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
17 Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
18 Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
19 Thủ tục Cấp Giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
20 Thủ tục Cấp Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
21 Thủ tục Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
22 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
23 Thủ tục Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
24 Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
25 Thủ tục Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
26 Thủ tục Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
27 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
28 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
29 Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn. Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
30 Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
>>>|
Previous Page 1-30 Next Page