Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin giao dịch của Sở

Giới thiệu Bộ máy tổ chức  
Thông tin giao dịch của Sở

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÀ NAM

Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ - Phường Lê Hồng Phong - Thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263. 851795; Fax: 02263.852565

Email: svhttdl@hanam.gov.vn ​


Tin liên quan