Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo Sở

Bộ máy tổ chức Lãnh đạo sở  
Lãnh đạo Sở

​​1. Ông Mai Thành Chung - Giám đốc Sở

 
z3350640262505_a4116e139903b8180009590b17bff2b2.jpg

- Năm sinh: 1985

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Thư điện tử: maithanhchung@hanam.gov.vn

- Địa chỉ nhà riêng: Số 237 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Trần Hưng Đạo, tp Phủ lý, tỉnh hà nam

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt  động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Pháp luật quy định.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

+ Tổ chức cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;

+ Công tác đối ngoại; bảo vệ chính trị nội bộ; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thanh tra chuyên ngành;

+ Thi đua khen thưởng, kỷ luật; pháp chế; giải quyết khiếu nại, tố cáo; cải cách hành chính;

+ Kế hoạch tài chính; xây dựng cơ bản; chương trình mục tiêu quốc gia thuộc trách nhiệm của Sở;

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Văn phòng Sở, Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Sở.


2. Ông: Tạ Đình Quyền - Phó giám đốc Sở


PGD Quyền.jpg

- Năm sinh: 1967

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Thư điện tử : tadinhquyen@hanam.gov.vn

- Địa chỉ nhà riêng: Số 10, ngõ 170, đường Trường Chinh, phường Hai Bà Trưng - Tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Giúp Giám đốc Sở Chỉ đạo một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước Pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác quản lý nhà nước về thể dục thể thao, hoạt động thể thao thành tích cao, phong trào thể dục thể thao cơ sở, các hoạt động thể thao cho mọi người, công tác quản lý và khai thác các thiết chế thể thao; tổ chức và hoạt động của các Liên đoàn, các dự án, chương trình mục tiêu về thể dục thể thao. Quy hoạch, kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao.

- Phụ trách hoạt động sự nghiệp bảo tồn, bảo tàng.

- Phụ trách đôn đốc công tác quản trị hành chính, tổng hợp, là chủ tài khoản uỷ nhiệm Văn phòng Sở.

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý thể dục thể thao, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT, Bảo tàng tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực của Ngành ở các địa phương: Huyện Thanh Liêm, Kim Bảng.

 

3. Ông: Ngô Thanh Tuân - Phó giám đốc

z3699227331700_d709a0d97a795c215d3348dae658a4a9.jpg

- Năm sinh: 1972

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ văn hóa học

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Thư điện tử : ngothanhtuan@hanam.gov.vn

- Địa chỉ nhà riêng: Khu tái định cư - Đường Ấm - Lam Hạ - Tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Giúp Giám đốc Sở Chỉ đạo một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước Pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, công tác quản lý di sản văn hoá, bảo tồn, bảo tàng, hoạt động tuyên truyền, văn hoá văn nghệ quần chúng, phát hành phim và chiếu bóng, hoạt động mỹ thuật, triển lãm, bản quyền tác giả, văn học nghệ thuật, hoạt động quảng cáo, hoạt động nghệ thuật biểu diễn, các dự án, chương trình mục tiêu về lĩnh vực văn hoá.

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý Văn hoá, Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực của Ngành ở các địa phương: Huyện Lý Nhân, thành phố Phủ Lý.​4. Ông: Nguyễn Văn Trọng - Phó giám đốc Sở

z2626298174775_3c23e1b0d660805c5dfc4d6d991addbc.jpg

- Năm sinh: 1979

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Thư điện tử:   nguyenvantrong@hanam.gov.vn

- Địa chỉ nhà riêng: số nhà 12 khu tập thể Công an tỉnh, phường Thanh châu, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà​ Nam

Giúp Giám đốc Sở Chỉ đạo một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước Pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác quản lý nhà nước về du lịch, công tác quản lý quy hoạch du lịch, phát triển tài nguyên du lịch, các hoạt động thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch, hợp tác liên kết phát triển du lịch, các dự án, chương trình mục tiêu về lĩnh vực du lịch. Phụ trách các Hiệp hội liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Hoạt động thư viện và phong trào đọc sách; Công tác gia đình, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở.

- Tham mưu Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Hà Nam, Ban chỉ đạo phát triển Khu du lịch Tam Chúc.

- Tham mưu Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh Hà Nam.

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý Du lịch, phòng Xây dựng Nếp sống Văn hoá và Gia đình, Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Thư viện tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực của Ngành ở các địa phương: Huyện Bình Lục, thị xã Duy Tiên.


Tin liên quan