Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở văn hóa thể thao và du lịch

Tuần 29 : Từ ngày 15/07/2024 đến ngày 21/07/2024

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
09:00-11:00 Dự Hội nghị triển khai tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hà Nam năm 2024 Mai Thành Chung, Nguyễn Văn Trọng Hội trường tầng II, Sở
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:00 Dự Khai mạc kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND tỉnh, khóa XIX Mai Thành Chung Hội trường UBND tỉnh
14:00-17:00 Dự kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND tỉnh, khóa XIX Mai Thành Chung Hội trường UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
15/07/2024
09:00-11:00 Dự Hội nghị triển khai tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hà Nam năm 2024 Mai Thành Chung, Nguyễn Văn Trọng Hội trường tầng II, Sở
Thứ 3
16/07/2024
07:30-11:00 Dự Khai mạc kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND tỉnh, khóa XIX Mai Thành Chung Hội trường UBND tỉnh
14:00-17:00 Dự kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND tỉnh, khóa XIX Mai Thành Chung Hội trường UBND tỉnh
Thứ 4
17/07/2024
...
Thứ 5
18/07/2024
...
Thứ 6
19/07/2024
...
Thứ 7
20/07/2024
...
Chủ nhật
21/07/2024
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...