Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở văn hóa thể thao và du lịch

Tuần 19 : Từ ngày 03/05/2021 đến ngày 09/05/2021

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:00 HN trực tuyến của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19 - Họp 14h ngày 04/05/2021 PGĐ Quyền Phòng 320 UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
09:00-11:30 Giấy mời BCĐ tham gia tiêm chủng 9h đến 11h ngày 05/5 PGĐ Quyền Khoa Nội A, bệnh viện đa khoa tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-14:00 Dự HN tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV để vận động bầu cử (Buổi sáng: 8h; Buổi chiều 14h) PGĐ Trọng Hội trường UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
03/05/2021
...
Thứ 3
04/05/2021
14:00-17:00 HN trực tuyến của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19 - Họp 14h ngày 04/05/2021 PGĐ Quyền Phòng 320 UBND tỉnh
Thứ 4
05/05/2021
09:00-11:30 Giấy mời BCĐ tham gia tiêm chủng 9h đến 11h ngày 05/5 PGĐ Quyền Khoa Nội A, bệnh viện đa khoa tỉnh
Thứ 5
06/05/2021
08:00-14:00 Dự HN tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV để vận động bầu cử (Buổi sáng: 8h; Buổi chiều 14h) PGĐ Trọng Hội trường UBND tỉnh
Thứ 6
07/05/2021
...
Thứ 7
08/05/2021
...
Chủ nhật
09/05/2021
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...