Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở văn hóa thể thao và du lịch

Tuần 22 : Từ ngày 22/05/2023 đến ngày 28/05/2023

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-10:00 Giao ban lãnh đạo Sở Lãnh đạo Sở Hội trường tầng 2, Sở
09:00-11:00 Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc 2023 Nhà hát NTTT Cung đình Huế-Đoàn Thanh Bình 1. Trích đoạn: Quan công cử binh 2. Trích đoạn: Thượng tôn pháp luật 3. Trích đoạn: Bách đao diệm thiên hùng 4. Trích đoạn: Bạch viên tôn cát 5. Trích đoạn: Thiết Bạt lập trận Ngô Thanh Tuân Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh
14:00-17:00 Giấy mời nghiệm thu công trình tu sửa Di tích Lịch sử văn hóa Đình Ô Cách Tạ Đình Quyền Đình Ô Cách, Thanh Thủy, Thanh Liêm
15:00-17:00 Mời dự HN nghe báo cáo quy mô đầu tư HTKT Đền Trúc - Ngũ Động Sơn (15h ngày 22/5/2023) Nguyễn Văn Trọng Phòng 201, UBND huyện Kim Bảng
20:00-22:00 Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc 2023 Nhà hát NTTT Cung đình Huế-Đoàn Ba Vũ 1. Trích đoạn: Na tra báo hiếu 2. Trích đoạn: Tự Đức dâng roi 3. Trích đoạn: Đi sứ 4. Trích đoạn: Thần nữ dâng ngũ linh kỳ Ngô Thanh Tuân Trung tâm văn hóa tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-09:00 Dự HN khảo sát, đánh giá hiện trạng xuống cấp di tích và thống nhất các hạng mục thực hiện Tu sửa cấp thiết 08 di tích năm 2023 tại Đền Chanh, Nhân Mỹ, Lý Nhân Tạ Đình Quyền Đền Chanh, Nhân Mỹ, Lý Nhân
09:00-11:00 Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc 2023 Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh 1. Trích đoạn: Lữ Bố hý Điêu thuyền 2. Trích đoạn: Cao Hoài Đức rọi đèn 3. Trích đoạn: Nhị khí Chu Du 4. Trích đoạn: Lỗ Lâm Đề cờ 5. Trích đoạn: Đổi hồn Đát kỷ Ngô Thanh Tuân Trung tâm văn hóa tỉnh
09:45-11:00 Dự HN khảo sát, đánh giá hiện trạng xuống cấp di tích và thống nhất các hạng mục thực hiện Tu sửa cấp thiết 08 di tích năm 2023 tại Đình Cả, Vũ Bản, Bình Lục Tạ Đình Quyền Đình Cả, Vũ Bản, Bình Lục
14:00-14:45 Dự HN khảo sát, đánh giá hiện trạng xuống cấp di tích và thống nhất các hạng mục thực hiện Tu sửa cấp thiết 08 di tích năm 2023 tại Đình Đồng Rồi, La Sơn, Bình Lục Tạ Đình Quyền Đình Đồng Rồi, La Sơn, Bình Lục
15:00-15:45 Dự HN khảo sát, đánh giá hiện trạng xuống cấp di tích và thống nhất các hạng mục thực hiện Tu sửa cấp thiết 08 di tích năm 2023 tại Đình Thanh Nghĩa, Đồn Xá, Bình Lục Tạ Đình Quyền Đình Thanh Nghĩa, Đồn Xá, Bình Lục
16:15-17:00 Dự HN khảo sát, đánh giá hiện trạng xuống cấp di tích và thống nhất các hạng mục thực hiện Tu sửa cấp thiết 08 di tích năm 2023 tại Đình, chùa Lương Tràng, Liêm Tiết, Phủ Lý Tạ Đình Quyền Đình, chùa Lương Tràng, Liêm Tiết, Phủ Lý
20:00-22:00 Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc 2023 Nhà hát Chèo Quân đội 1. Trích đoạn: Người mẹ một mắt 2. Trích đoạn: Đêm cuối 3. Trích đoạn: Đôi lứa xứng đôi Nhà hát NT truyền thống tỉnh Nam Định 4.Trích đoạn: Sám hối Ngô Thanh Tuân Trung tâm văn hóa tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:00 Dự họp Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ Ngô Thanh Tuân Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam.
08:00-11:00 Dự HN khảo sát, đánh giá hiện trạng xuống cấp di tích và thống nhất các hạng mục thực hiện Tu sửa cấp thiết 08 di tích năm 2023 tại Đình Đống Cầu, Liêm Túc, Thanh Liêm Tạ Đình Quyền Đình Đống Cầu, Liêm Túc, Thanh Liêm
09:00-11:00 Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc 2023 Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định 1. Trích đoạn: Lôi Vũ 2. Trích đoạn: Trần Bình Trọng 3. Trích đoạn: Cung Phi Điểm Bích 4. Trích đoạn: Thời xa vắng 5.Trích đoạn: Hành tỏi – tỏi hành Ngô Thanh Tuân Trung tâm văn hóa tỉnh
09:30-11:00 Dự HN khảo sát, đánh giá hiện trạng xuống cấp di tích và thống nhất các hạng mục thực hiện Tu sửa cấp thiết 08 di tích năm 2023 tại Đình Lê Xá, Tiên Sơn, Duy Tiên Tạ Đình Quyền Đình Lê Xá, Tiên Sơn, Duy Tiên
10:15-11:00 Dự HN khảo sát, đánh giá hiện trạng xuống cấp di tích và thống nhất các hạng mục thực hiện Tu sửa cấp thiết 08 di tích năm 2023 tại Đình Đinh, Đinh Xá, Phủ Lý Tạ Đình Quyền Đình Đinh, Đinh Xá, Phủ Lý
20:00-22:00 Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc 2023 Nhà hát Chèo Ninh Bình 1. Trích đoạn: Thị Màu lên chùa 2. Trích đoạn: Hề già 3. Trích đoạn: Vợ chồng thuyền chài 4. Trích đoạn: Đôi lứa xứng đôi 5. Trích đoạn: Bói ông bói Bà Ngô Thanh Tuân Trung tâm văn hóa tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:15-11:00 Hội đồng Tư vấn xác nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với nội dung đề xuất: "Xây dựng cơ sở dự liệu nguồn tư liệu văn hiến phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Nam" Ngô Thanh Tuân Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam.
08:00-11:00 Dự Hội nghị giới thiệu các tiện ích điều hành thông minh tại Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Hà Nam- Họp 8h ngày 25/5/2023 - Trung tâm điều hành thông minh tại Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Hà Nam Mai Thành Chung Tầng 2, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
08:30-11:00 Dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng hồ sơ quốc gia "Nghệ thuật Chèo đồng bằng sông Hồng" đệ trình UNESCO theo Giấy mời của UBND tỉnh Thái Bình. Ngô Thanh Tuân Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
08:30-11:00 Dự lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Hà Nam năm 2023 và Phát động tổ chức Liên hoan thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách năm 2023 Lãnh đạo Sở Trung tâm sự kiện Tân Thủy
09:00-11:00 Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc 2023 Nhà hát Chèo Ninh Bình 1. Trích đoạn: Tống Trân- Cúc Hoa 2. Trích đoạn: Thị Kính Hàm oan Nhà hát chèo Thái Bình 3. Trích đoạn: Lê Quý Đôn đi sứ 4. Trích đoạn: Của gia bảo 5. Trích đoạn: Xuý Vân giả dại Ngô Thanh Tuân Trung tâm văn hóa tỉnh
14:30-17:00 Dự Hội nghị làm việc với Đoàn công tác của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Văn Trọng Phòng 207, nhà A, Tỉnh ủy
20:00-22:00 Nhà hát Tuổi trẻ 1.Trích đoạn: Nhà có 3 chị em gái Trường Đại học sân khấu Điện ảnh Hà Nội 2. Trích đoạn: Suý Vân một đời cay đắng Nhà hát chèo Hưng Yên 3.Trích đoạn: Tuần Ty Đào Huế (Trích trong vở Chu Mãi Thần) 4.Trích đoạn: Đôi lứa xứng đôi (Trích trong vở Chuyện tình làng Vũ Đại) 5 .Trích đoạn :Thầy bói nói dựa (Trích trong vở Trinh Nguyên ) Ngô Thanh Tuân Trung tâm văn hóa tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
20:00-22:00 Liên đoàn Xiếc Việt Nam 1.Trích đoạn: Cúc ơi Trung tâm VHNT tỉnh Hà Nam: 2. Trích đoạn: Cụ Chánh chơi nhà 3. Trích đoạn: Nặng gánh sơn hà 4. Trích đoạn: Bà già ra phố 5. Trích đoạn: Khóc giữa trời xanh Ngô Thanh Tuân Trung tâm văn hóa tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
09:00-11:00 Dự lễ khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình 2023 Nguyễn Văn Trọng Ninh Bình
09:00-11:00 Nhà hát NT Truyền thống tỉnh Bình Định 1. Trích đoạn: Khiêng võng 2. Trích đoạn: Bùi Thị Xuân 3. Trích đoạn: Lãnh cung lửa hận 4. Trích đoạn: Ngô Tùng Châu tuẫn tiết Ngô Thanh Tuân Trung tâm văn hóa tỉnh
20:00-22:00 Nhà hát Chèo Việt Nam 1. Trích đoạn: Công tại muôn dân 2. Trích đoạn: Giàu giả nghèo thật 3. Trích đoạn: Đôi lứa xứng đôi 4. Trích đoạn: Chuyện nhà Đốp 5. Trích đoạn: Thầy đồ dạy học Ngô Thanh Tuân Trung tâm văn hóa tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
09:00-11:00 Đoàn ca kịch Quảng Nam 1..Trích đoạn: Chuyện tình bên dòng sông Thu 2. Trích đoạn: Nỗi đau tình mẹ 3. Trích đoạn: Cha con người hát rong Đoàn nghệ thuật tỉnh Phú Thọ 4. Trích đoạn: Mợ Ba Hội nghệ sĩ sân khấu Hải Phòng 5. Trích đoạn: Sám hối Ngô Thanh Tuân Trung tâm văn hóa tỉnh
20:00-22:00 Chi hội biểu diễn nghệ thuật Thăng Long ( Hội NSSK Hà Nội) 1. Trích đoạn: Văn vương ăn thịt con 2. Trích đoạn: Mê Đê Đoàn Cải lương Hải phòng 3.Trích đoạn: Giấc mơ không có thật Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam 4. Trích đoạn: Lưu Bình – Dương Lễ ( Màn 3) Nhà hát Cải lương Việt Nam 5.Trích đoạn: Đêm trước ngày hoàng đạo Chi hội biểu diễn nghệ thuật Thăng Long ( Hội NSSK Hà Nội) 1. Trích đoạn: Văn vương ăn thịt con 2. Trích đoạn: Mê Đê Đoàn Cải lương Hải phòng 3.Trích đoạn: Giấc mơ không có thật Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam 4. Trích đoạn: Lưu Bình – Dương Lễ ( Màn 3) Nhà hát Cải lương Việt Nam 5.Trích đoạn: Đêm trước ngày hoàng đạo Ngô Thanh Tuân Trung tâm văn hóa tỉnh
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
22/05/2023
08:00-10:00 Giao ban lãnh đạo Sở Lãnh đạo Sở Hội trường tầng 2, Sở
09:00-11:00 Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc 2023 Nhà hát NTTT Cung đình Huế-Đoàn Thanh Bình 1. Trích đoạn: Quan công cử binh 2. Trích đoạn: Thượng tôn pháp luật 3. Trích đoạn: Bách đao diệm thiên hùng 4. Trích đoạn: Bạch viên tôn cát 5. Trích đoạn: Thiết Bạt lập trận Ngô Thanh Tuân Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh
14:00-17:00 Giấy mời nghiệm thu công trình tu sửa Di tích Lịch sử văn hóa Đình Ô Cách Tạ Đình Quyền Đình Ô Cách, Thanh Thủy, Thanh Liêm
15:00-17:00 Mời dự HN nghe báo cáo quy mô đầu tư HTKT Đền Trúc - Ngũ Động Sơn (15h ngày 22/5/2023) Nguyễn Văn Trọng Phòng 201, UBND huyện Kim Bảng
20:00-22:00 Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc 2023 Nhà hát NTTT Cung đình Huế-Đoàn Ba Vũ 1. Trích đoạn: Na tra báo hiếu 2. Trích đoạn: Tự Đức dâng roi 3. Trích đoạn: Đi sứ 4. Trích đoạn: Thần nữ dâng ngũ linh kỳ Ngô Thanh Tuân Trung tâm văn hóa tỉnh
Thứ 3
23/05/2023
08:00-09:00 Dự HN khảo sát, đánh giá hiện trạng xuống cấp di tích và thống nhất các hạng mục thực hiện Tu sửa cấp thiết 08 di tích năm 2023 tại Đền Chanh, Nhân Mỹ, Lý Nhân Tạ Đình Quyền Đền Chanh, Nhân Mỹ, Lý Nhân
09:00-11:00 Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc 2023 Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh 1. Trích đoạn: Lữ Bố hý Điêu thuyền 2. Trích đoạn: Cao Hoài Đức rọi đèn 3. Trích đoạn: Nhị khí Chu Du 4. Trích đoạn: Lỗ Lâm Đề cờ 5. Trích đoạn: Đổi hồn Đát kỷ Ngô Thanh Tuân Trung tâm văn hóa tỉnh
09:45-11:00 Dự HN khảo sát, đánh giá hiện trạng xuống cấp di tích và thống nhất các hạng mục thực hiện Tu sửa cấp thiết 08 di tích năm 2023 tại Đình Cả, Vũ Bản, Bình Lục Tạ Đình Quyền Đình Cả, Vũ Bản, Bình Lục
14:00-14:45 Dự HN khảo sát, đánh giá hiện trạng xuống cấp di tích và thống nhất các hạng mục thực hiện Tu sửa cấp thiết 08 di tích năm 2023 tại Đình Đồng Rồi, La Sơn, Bình Lục Tạ Đình Quyền Đình Đồng Rồi, La Sơn, Bình Lục
15:00-15:45 Dự HN khảo sát, đánh giá hiện trạng xuống cấp di tích và thống nhất các hạng mục thực hiện Tu sửa cấp thiết 08 di tích năm 2023 tại Đình Thanh Nghĩa, Đồn Xá, Bình Lục Tạ Đình Quyền Đình Thanh Nghĩa, Đồn Xá, Bình Lục
16:15-17:00 Dự HN khảo sát, đánh giá hiện trạng xuống cấp di tích và thống nhất các hạng mục thực hiện Tu sửa cấp thiết 08 di tích năm 2023 tại Đình, chùa Lương Tràng, Liêm Tiết, Phủ Lý Tạ Đình Quyền Đình, chùa Lương Tràng, Liêm Tiết, Phủ Lý
20:00-22:00 Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc 2023 Nhà hát Chèo Quân đội 1. Trích đoạn: Người mẹ một mắt 2. Trích đoạn: Đêm cuối 3. Trích đoạn: Đôi lứa xứng đôi Nhà hát NT truyền thống tỉnh Nam Định 4.Trích đoạn: Sám hối Ngô Thanh Tuân Trung tâm văn hóa tỉnh
Thứ 4
24/05/2023
07:30-11:00 Dự họp Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ Ngô Thanh Tuân Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam.
08:00-11:00 Dự HN khảo sát, đánh giá hiện trạng xuống cấp di tích và thống nhất các hạng mục thực hiện Tu sửa cấp thiết 08 di tích năm 2023 tại Đình Đống Cầu, Liêm Túc, Thanh Liêm Tạ Đình Quyền Đình Đống Cầu, Liêm Túc, Thanh Liêm
09:00-11:00 Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc 2023 Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định 1. Trích đoạn: Lôi Vũ 2. Trích đoạn: Trần Bình Trọng 3. Trích đoạn: Cung Phi Điểm Bích 4. Trích đoạn: Thời xa vắng 5.Trích đoạn: Hành tỏi – tỏi hành Ngô Thanh Tuân Trung tâm văn hóa tỉnh
09:30-11:00 Dự HN khảo sát, đánh giá hiện trạng xuống cấp di tích và thống nhất các hạng mục thực hiện Tu sửa cấp thiết 08 di tích năm 2023 tại Đình Lê Xá, Tiên Sơn, Duy Tiên Tạ Đình Quyền Đình Lê Xá, Tiên Sơn, Duy Tiên
10:15-11:00 Dự HN khảo sát, đánh giá hiện trạng xuống cấp di tích và thống nhất các hạng mục thực hiện Tu sửa cấp thiết 08 di tích năm 2023 tại Đình Đinh, Đinh Xá, Phủ Lý Tạ Đình Quyền Đình Đinh, Đinh Xá, Phủ Lý
20:00-22:00 Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc 2023 Nhà hát Chèo Ninh Bình 1. Trích đoạn: Thị Màu lên chùa 2. Trích đoạn: Hề già 3. Trích đoạn: Vợ chồng thuyền chài 4. Trích đoạn: Đôi lứa xứng đôi 5. Trích đoạn: Bói ông bói Bà Ngô Thanh Tuân Trung tâm văn hóa tỉnh
Thứ 5
25/05/2023
07:15-11:00 Hội đồng Tư vấn xác nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với nội dung đề xuất: "Xây dựng cơ sở dự liệu nguồn tư liệu văn hiến phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Nam" Ngô Thanh Tuân Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam.
08:00-11:00 Dự Hội nghị giới thiệu các tiện ích điều hành thông minh tại Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Hà Nam- Họp 8h ngày 25/5/2023 - Trung tâm điều hành thông minh tại Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Hà Nam Mai Thành Chung Tầng 2, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
08:30-11:00 Dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng hồ sơ quốc gia "Nghệ thuật Chèo đồng bằng sông Hồng" đệ trình UNESCO theo Giấy mời của UBND tỉnh Thái Bình. Ngô Thanh Tuân Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
08:30-11:00 Dự lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Hà Nam năm 2023 và Phát động tổ chức Liên hoan thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách năm 2023 Lãnh đạo Sở Trung tâm sự kiện Tân Thủy
09:00-11:00 Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc 2023 Nhà hát Chèo Ninh Bình 1. Trích đoạn: Tống Trân- Cúc Hoa 2. Trích đoạn: Thị Kính Hàm oan Nhà hát chèo Thái Bình 3. Trích đoạn: Lê Quý Đôn đi sứ 4. Trích đoạn: Của gia bảo 5. Trích đoạn: Xuý Vân giả dại Ngô Thanh Tuân Trung tâm văn hóa tỉnh
14:30-17:00 Dự Hội nghị làm việc với Đoàn công tác của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Văn Trọng Phòng 207, nhà A, Tỉnh ủy
20:00-22:00 Nhà hát Tuổi trẻ 1.Trích đoạn: Nhà có 3 chị em gái Trường Đại học sân khấu Điện ảnh Hà Nội 2. Trích đoạn: Suý Vân một đời cay đắng Nhà hát chèo Hưng Yên 3.Trích đoạn: Tuần Ty Đào Huế (Trích trong vở Chu Mãi Thần) 4.Trích đoạn: Đôi lứa xứng đôi (Trích trong vở Chuyện tình làng Vũ Đại) 5 .Trích đoạn :Thầy bói nói dựa (Trích trong vở Trinh Nguyên ) Ngô Thanh Tuân Trung tâm văn hóa tỉnh
Thứ 6
26/05/2023
20:00-22:00 Liên đoàn Xiếc Việt Nam 1.Trích đoạn: Cúc ơi Trung tâm VHNT tỉnh Hà Nam: 2. Trích đoạn: Cụ Chánh chơi nhà 3. Trích đoạn: Nặng gánh sơn hà 4. Trích đoạn: Bà già ra phố 5. Trích đoạn: Khóc giữa trời xanh Ngô Thanh Tuân Trung tâm văn hóa tỉnh
Thứ 7
27/05/2023
09:00-11:00 Dự lễ khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình 2023 Nguyễn Văn Trọng Ninh Bình
09:00-11:00 Nhà hát NT Truyền thống tỉnh Bình Định 1. Trích đoạn: Khiêng võng 2. Trích đoạn: Bùi Thị Xuân 3. Trích đoạn: Lãnh cung lửa hận 4. Trích đoạn: Ngô Tùng Châu tuẫn tiết Ngô Thanh Tuân Trung tâm văn hóa tỉnh
20:00-22:00 Nhà hát Chèo Việt Nam 1. Trích đoạn: Công tại muôn dân 2. Trích đoạn: Giàu giả nghèo thật 3. Trích đoạn: Đôi lứa xứng đôi 4. Trích đoạn: Chuyện nhà Đốp 5. Trích đoạn: Thầy đồ dạy học Ngô Thanh Tuân Trung tâm văn hóa tỉnh
Chủ nhật
28/05/2023
09:00-11:00 Đoàn ca kịch Quảng Nam 1..Trích đoạn: Chuyện tình bên dòng sông Thu 2. Trích đoạn: Nỗi đau tình mẹ 3. Trích đoạn: Cha con người hát rong Đoàn nghệ thuật tỉnh Phú Thọ 4. Trích đoạn: Mợ Ba Hội nghệ sĩ sân khấu Hải Phòng 5. Trích đoạn: Sám hối Ngô Thanh Tuân Trung tâm văn hóa tỉnh
20:00-22:00 Chi hội biểu diễn nghệ thuật Thăng Long ( Hội NSSK Hà Nội) 1. Trích đoạn: Văn vương ăn thịt con 2. Trích đoạn: Mê Đê Đoàn Cải lương Hải phòng 3.Trích đoạn: Giấc mơ không có thật Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam 4. Trích đoạn: Lưu Bình – Dương Lễ ( Màn 3) Nhà hát Cải lương Việt Nam 5.Trích đoạn: Đêm trước ngày hoàng đạo Chi hội biểu diễn nghệ thuật Thăng Long ( Hội NSSK Hà Nội) 1. Trích đoạn: Văn vương ăn thịt con 2. Trích đoạn: Mê Đê Đoàn Cải lương Hải phòng 3.Trích đoạn: Giấc mơ không có thật Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam 4. Trích đoạn: Lưu Bình – Dương Lễ ( Màn 3) Nhà hát Cải lương Việt Nam 5.Trích đoạn: Đêm trước ngày hoàng đạo Ngô Thanh Tuân Trung tâm văn hóa tỉnh
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...