Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở văn hóa thể thao và du lịch

Tuần 9 : Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/03/2024

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
09:00-11:00 Dự Hội nghị giao ban Lãnh đạo Sở Lãnh đạo Sở Hội trường tầng II, Sở
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Dự lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng huyện Bình Lục lần thứ VII năm 2024 Tạ Đình Quyền Sân vận động huyện Bình Lục
08:00-11:00 Dự hội nghị kiểm tra khảo sát, đánh giá hiện trạng đề xuất quy mô tu sửa cấp thiết di tích năm 2024 - Đình Ngọc Lũ, xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục Tạ Đình Quyền Đình Ngọc Lũ, xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục
10:00-11:00 Dự hội nghị kiểm tra khảo sát, đánh giá hiện trạng đề xuất quy mô tu sửa cấp thiết di tích năm 2024 - Chùa Đạo Truyền, xã Đồn Xá, huyện Bình Lục (10h00) Tạ Đình Quyền Chùa Đạo Truyền, xã Đồn Xá, huyện Bình Lục(10h00)
14:00-17:00 Dự hội nghị kiểm tra khảo sát, đánh giá hiện trạng đề xuất quy mô tu sửa cấp thiết di tích năm 2024 - Đình Nguyễn Trung, xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm (14h00) Tạ Đình Quyền Đình Nguyễn Trung, xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm
15:00-17:00 Dự gặp mặt các cơ quan báo chí đầu Xuân Giáp Thìn 2024 Ngô Thanh Tuân Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
15:15-17:00 Dự Hội nghị kiểm tra khảo sát, đánh giá hiện trạng đề xuất quy mô tu sửa cấp thiết di tích năm 2024 -Đình Chảy, xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm(15h15) Tạ Đình Quyền Đình Chảy, xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm
16:15-17:00 Dự Hội nghị kiểm tra khảo sát, đánh giá hiện trạng đề xuất quy mô tu sửa cấp thiết di tích năm 2024 -Miếu Dương Xá, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm(16h15) Tạ Đình Quyền Miếu Dương Xá, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Dự Hội nghị kiểm tra khảo sát, đánh giá hiện trạng đề xuất quy mô tu sửa cấp thiết di tích năm 2024 -Chùa Bạch Liên, xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên (8h00) Tạ Đình Quyền Chùa Bạch Liên, xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên
08:00-11:00 Dự Hội khỏe phù đổng huyện Kim Bảng Tạ Đình Quyền Sân vận động huyện Kim Bảng
08:45-11:00 Dự Hội nghị kiểm tra khảo sát, đánh giá hiện trạng đề xuất quy mô tu sửa cấp thiết di tích năm 2024 - Đình Quan Phố, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên (8h45) Tạ Đình Quyền Đình Quan Phố, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên
10:15-11:00 Dự Hội nghị kiểm tra khảo sát, đánh giá hiện trạng đề xuất quy mô tu sửa cấp thiết di tích năm 2024 - Đình Đọ Xá, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý(10h15) Tạ Đình Quyền Đình Đọ Xá, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý
14:00-17:00 Dự Hội nghị kiểm tra khảo sát, đánh giá hiện trạng đề xuất quy mô tu sửa cấp thiết di tích năm 2024 - Đình Cát Nguyên, xã Nguyễn Uý, huyện Kim Bảng(14h00) Tạ Đình Quyền Đình Cát Nguyên, xã Nguyễn Uý, huyện Kim Bảng
15:00-17:00 Dự Hội nghị kiểm tra khảo sát, đánh giá hiện trạng đề xuất quy mô tu sửa cấp thiết di tích năm 2024 - Đình Thượng, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng(15h30) Tạ Đình Quyền Đình Thượng, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng
16:00-17:00 Giấy mời dự tổng kết và trao thưởng cho các vận động viên đạt thành tích tại giải vật "Mùa xuân thượng võ" tỉnh Hà Nam năm 2024 Tạ Đình Quyền UBND huyện Thanh Liêm
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-11:00 Dự Đại hội Hội văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương Ngô Thanh Tuân Hải Dương
07:45-11:00 Dự HN nghị học tập, quán triệt thực hiện chuyên đề năm 2024 - 2025 và quán triệt, triển khai văn bản của TW, của tỉnh lúc 7h45 ngày 29/02/2024. Lãnh đạo Sở Nhà văn hóa tỉnh
19:30-22:00 Dự khai mạc lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến 2024 Ngô Thanh Tuân Hưng Yên
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-11:00 Tham gia Đoàn công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh tại Trung Quốc (Từ ngày 01/3/2024-11/3/2024) Mai Thành Chung Trung Quốc
08:00-11:00 Dự Hội nghị kiểm tra khảo sát, đánh giá hiện trạng đề xuất quy mô tu sửa cấp thiết di tích năm 2024 - Đình Đồng Lư Trung, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân (8h00) Tạ Đình Quyền Đình Đồng Lư Trung, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân
09:15-11:00 Dự Hội nghị kiểm tra khảo sát, đánh giá hiện trạng đề xuất quy mô tu sửa cấp thiết di tích năm 2024 - Đình Tế Hạ, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân (9h15) Tạ Đình Quyền Đình Tế Hạ, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân
14:00-17:00 Dự HN Tỉnh ủy tổng kết công tác XD Đảng 5 năm; tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị lúc 14h00 tại Hội trường UBND Tạ Đình Quyền Hội trường UBND
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-11:00 Tham gia Đoàn công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh tại Trung Quốc (Từ ngày 01/3/2024-11/3/2024) Mai Thành Chung Trung Quốc 
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
09:30-11:00 GM gặp mặt đầu xuân Ngành Chèo Hà Nam Ninh Ngô Thanh Tuân KS Vị Hoàng, Nam Định
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
26/02/2024
09:00-11:00 Dự Hội nghị giao ban Lãnh đạo Sở Lãnh đạo Sở Hội trường tầng II, Sở
Thứ 3
27/02/2024
08:00-11:00 Dự lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng huyện Bình Lục lần thứ VII năm 2024 Tạ Đình Quyền Sân vận động huyện Bình Lục
08:00-11:00 Dự hội nghị kiểm tra khảo sát, đánh giá hiện trạng đề xuất quy mô tu sửa cấp thiết di tích năm 2024 - Đình Ngọc Lũ, xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục Tạ Đình Quyền Đình Ngọc Lũ, xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục
10:00-11:00 Dự hội nghị kiểm tra khảo sát, đánh giá hiện trạng đề xuất quy mô tu sửa cấp thiết di tích năm 2024 - Chùa Đạo Truyền, xã Đồn Xá, huyện Bình Lục (10h00) Tạ Đình Quyền Chùa Đạo Truyền, xã Đồn Xá, huyện Bình Lục(10h00)
14:00-17:00 Dự hội nghị kiểm tra khảo sát, đánh giá hiện trạng đề xuất quy mô tu sửa cấp thiết di tích năm 2024 - Đình Nguyễn Trung, xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm (14h00) Tạ Đình Quyền Đình Nguyễn Trung, xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm
15:00-17:00 Dự gặp mặt các cơ quan báo chí đầu Xuân Giáp Thìn 2024 Ngô Thanh Tuân Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
15:15-17:00 Dự Hội nghị kiểm tra khảo sát, đánh giá hiện trạng đề xuất quy mô tu sửa cấp thiết di tích năm 2024 -Đình Chảy, xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm(15h15) Tạ Đình Quyền Đình Chảy, xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm
16:15-17:00 Dự Hội nghị kiểm tra khảo sát, đánh giá hiện trạng đề xuất quy mô tu sửa cấp thiết di tích năm 2024 -Miếu Dương Xá, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm(16h15) Tạ Đình Quyền Miếu Dương Xá, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm
Thứ 4
28/02/2024
08:00-11:00 Dự Hội nghị kiểm tra khảo sát, đánh giá hiện trạng đề xuất quy mô tu sửa cấp thiết di tích năm 2024 -Chùa Bạch Liên, xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên (8h00) Tạ Đình Quyền Chùa Bạch Liên, xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên
08:00-11:00 Dự Hội khỏe phù đổng huyện Kim Bảng Tạ Đình Quyền Sân vận động huyện Kim Bảng
08:45-11:00 Dự Hội nghị kiểm tra khảo sát, đánh giá hiện trạng đề xuất quy mô tu sửa cấp thiết di tích năm 2024 - Đình Quan Phố, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên (8h45) Tạ Đình Quyền Đình Quan Phố, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên
10:15-11:00 Dự Hội nghị kiểm tra khảo sát, đánh giá hiện trạng đề xuất quy mô tu sửa cấp thiết di tích năm 2024 - Đình Đọ Xá, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý(10h15) Tạ Đình Quyền Đình Đọ Xá, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý
14:00-17:00 Dự Hội nghị kiểm tra khảo sát, đánh giá hiện trạng đề xuất quy mô tu sửa cấp thiết di tích năm 2024 - Đình Cát Nguyên, xã Nguyễn Uý, huyện Kim Bảng(14h00) Tạ Đình Quyền Đình Cát Nguyên, xã Nguyễn Uý, huyện Kim Bảng
15:00-17:00 Dự Hội nghị kiểm tra khảo sát, đánh giá hiện trạng đề xuất quy mô tu sửa cấp thiết di tích năm 2024 - Đình Thượng, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng(15h30) Tạ Đình Quyền Đình Thượng, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng
16:00-17:00 Giấy mời dự tổng kết và trao thưởng cho các vận động viên đạt thành tích tại giải vật "Mùa xuân thượng võ" tỉnh Hà Nam năm 2024 Tạ Đình Quyền UBND huyện Thanh Liêm
Thứ 5
29/02/2024
07:00-11:00 Dự Đại hội Hội văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương Ngô Thanh Tuân Hải Dương
07:45-11:00 Dự HN nghị học tập, quán triệt thực hiện chuyên đề năm 2024 - 2025 và quán triệt, triển khai văn bản của TW, của tỉnh lúc 7h45 ngày 29/02/2024. Lãnh đạo Sở Nhà văn hóa tỉnh
19:30-22:00 Dự khai mạc lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến 2024 Ngô Thanh Tuân Hưng Yên
Thứ 6
01/03/2024
07:00-11:00 Tham gia Đoàn công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh tại Trung Quốc (Từ ngày 01/3/2024-11/3/2024) Mai Thành Chung Trung Quốc
08:00-11:00 Dự Hội nghị kiểm tra khảo sát, đánh giá hiện trạng đề xuất quy mô tu sửa cấp thiết di tích năm 2024 - Đình Đồng Lư Trung, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân (8h00) Tạ Đình Quyền Đình Đồng Lư Trung, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân
09:15-11:00 Dự Hội nghị kiểm tra khảo sát, đánh giá hiện trạng đề xuất quy mô tu sửa cấp thiết di tích năm 2024 - Đình Tế Hạ, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân (9h15) Tạ Đình Quyền Đình Tế Hạ, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân
14:00-17:00 Dự HN Tỉnh ủy tổng kết công tác XD Đảng 5 năm; tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị lúc 14h00 tại Hội trường UBND Tạ Đình Quyền Hội trường UBND
Thứ 7
02/03/2024
07:00-11:00 Tham gia Đoàn công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh tại Trung Quốc (Từ ngày 01/3/2024-11/3/2024) Mai Thành Chung Trung Quốc 
Chủ nhật
03/03/2024
09:30-11:00 GM gặp mặt đầu xuân Ngành Chèo Hà Nam Ninh Ngô Thanh Tuân KS Vị Hoàng, Nam Định
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...