Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở văn hóa thể thao và du lịch

Tuần 40 : Từ ngày 25/09/2023 đến ngày 01/10/2023

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Giao ban lãnh đạo Sở Lãnh đạo Sở Hội trường tầng II, Sở
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:00 Dự Hội nghị làm việc với Công ty TNHH YIC Hà Nam về việc tổ chức Giải chạy YIC HANAM Green Race Tạ Đình Quyền Hội trường tầng II, Sở
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: "Nghiên cứu phát triển du lịch theo hướng chuyển đổi số tại tỉnh Hà Nam" Ngô Thanh Tuân Sở Khoa học và Công nghệ
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-11:00 Đoàn kiểm tra diễn tập khu vực phòng thủ kiểm tra Hội trường Trung tâm văn hóa tỉnh Mai Thành Chung Trung tâm Văn hóa tỉnh
08:00-11:00 Dự họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KHCN“ Xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa nguồn tư liệu văn hiến trên địa bàn tỉnh Hà Nam” Sở Khoa học và Công nghệ Ngô Thanh Tuân Sở Khoa học và Công nghệ
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:00 Thư mời tham dự diễn đàn tổng biên tập Truyền thông chính sách: Từ góc nhìn của các cơ quan báo chí Mai Thành Chung Hạ Long
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
20:00-22:00 Dự lễ khai hội Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2023 Mai Thành Chung Hải Dương
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
25/09/2023
08:00-11:00 Giao ban lãnh đạo Sở Lãnh đạo Sở Hội trường tầng II, Sở
Thứ 3
26/09/2023
14:00-17:00 Dự Hội nghị làm việc với Công ty TNHH YIC Hà Nam về việc tổ chức Giải chạy YIC HANAM Green Race Tạ Đình Quyền Hội trường tầng II, Sở
Thứ 4
27/09/2023
08:00-11:00 Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: "Nghiên cứu phát triển du lịch theo hướng chuyển đổi số tại tỉnh Hà Nam" Ngô Thanh Tuân Sở Khoa học và Công nghệ
Thứ 5
28/09/2023
07:00-11:00 Đoàn kiểm tra diễn tập khu vực phòng thủ kiểm tra Hội trường Trung tâm văn hóa tỉnh Mai Thành Chung Trung tâm Văn hóa tỉnh
08:00-11:00 Dự họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KHCN“ Xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa nguồn tư liệu văn hiến trên địa bàn tỉnh Hà Nam” Sở Khoa học và Công nghệ Ngô Thanh Tuân Sở Khoa học và Công nghệ
Thứ 6
29/09/2023
14:00-17:00 Thư mời tham dự diễn đàn tổng biên tập Truyền thông chính sách: Từ góc nhìn của các cơ quan báo chí Mai Thành Chung Hạ Long
Thứ 7
30/09/2023
20:00-22:00 Dự lễ khai hội Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2023 Mai Thành Chung Hải Dương
Chủ nhật
01/10/2023
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...