Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

16/10/2023
Sáng 17/7, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện CTMTQG Xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Bộ trưởng Lê Minh Hoan chủ trì tại điểm cầu Bộ NN&PTNT, Thứ trưởng Trần Thanh Nam chủ trì điểm cầu Văn phòng Bộ tại TP Hồ Chí Minh.