Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 2355/QĐ-UBND 31/12/2021 V/v ban hành quy chế xét tặng giải thưởng văn nghệ thuật Nguyễn Khuyến lần thứ VIII ( 2016-2020)​ Ủy ban nhân dân tỉnh
2 2343/QĐ-UBND 30/12/2021 Phê duyệt quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ Ủy ban nhân dân tỉnh
3 49/2021/QĐ-UBND 20/12/2021 Bãi bỏ quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp- thương mại tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035​ Ủy ban nhân dân tỉnh
4 14/2021/TT-BVHTTDL 06/12/2021 Thông tư Quy địnhtiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thểđơn vị sự nghiệp công lập thuộclĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch​ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5 12/2021/TT-BVHTTDL 25/11/2021 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6 198/QĐ-SVHTTDL 17/11/2021 Quyết định về việc công bố bổ sung Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7 143/QĐ-SVHTTDL 27/10/2021 Quyết định về việc công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam (công bố lại lần 1) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8 142/QĐ-SVHTTDL 26/10/2021 Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các quy định của Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Hà Nam Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
9 09/2021/TT-BVHTTD 22/09/2021 ​Thông tư hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
10 129/QĐ-SVHTTDL 10/09/2021 Vv chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định của Chính phủ (Phạm Tiến Thành) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
11 130/QĐ-SVHTTDL 10/09/2021 Vv chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định của Chính phủ (Lê Thị Thu Hằng) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
12 1606/QĐ-UBND 09/09/2021 Quyết định phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ủy ban nhân dân tỉnh
13 08/2021/TT-BVHTTDL 08/09/2021 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
14 08/2021/TT-BVHTTDL 08/09/2021 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện​ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
15 52/KH-SVHTTDL 30/08/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 19/7/2021của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảngđối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trongcác vụ án hình sự về tham những, kinh tế​ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page