Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 06/2022/TT-BVHTTDL 23/09/2022 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch​ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2 1580/QĐ-UBND 22/08/2022 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sungtrong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết củaSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam​ Ủy ban nhân dân tỉnh
3 18/2022/TT-BKHĐT 08/08/2022 Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực đầu tư ở địa phương​ Bộ Kế hoạch và Đầu tư
4 50/2022/NĐ-CP 02/08/2022 Nghị định số 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập​ Chính phủ
5 03/2022/TT-BVHTTDL 07/07/2022 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danhnghề nghiệpvà xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở​ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6 02/2022/TT-BNV 01/07/2022 Thông tư số 02/2022/TT-BNV ngày 01/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch​ Bộ Nội vụ
7 06/2022/TT-BNV 28/06/2022 Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ​ Bộ Nội vụ
8 01/2022/TT-BVHTTDL 31/05/2022 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BVHTTDL ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan​ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
9 345/QĐ-UBND 18/03/2022 Vv công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam​ Ủy ban nhân dân tỉnh
10 3/2022/TT-BNV 12/03/2022 Thông tưQuy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương​ Bộ Nội vụ
11 1/2022/TT-BNV 16/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghịđịnh số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy địnhvề tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Nghị định số 45/2010/NĐ-CP​16tháng 4năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngàSửay 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2Sửa012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP​ Bộ Nội vụ
12 2355/QĐ-UBND 31/12/2021 V/v ban hành quy chế xét tặng giải thưởng văn nghệ thuật Nguyễn Khuyến lần thứ VIII ( 2016-2020)​ Ủy ban nhân dân tỉnh
13 2343/QĐ-UBND 30/12/2021 Phê duyệt quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ Ủy ban nhân dân tỉnh
14 49/2021/QĐ-UBND 20/12/2021 Bãi bỏ quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp- thương mại tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035​ Ủy ban nhân dân tỉnh
15 14/2021/TT-BVHTTDL 06/12/2021 Thông tư Quy địnhtiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thểđơn vị sự nghiệp công lập thuộclĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch​ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page