Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 06/2023/TT-BNV 04/05/2023 Thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày 04/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước​ Bộ Nội vụ
2 3/2023/TT-BNV 30/04/2023 Thông tư hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức​ Bộ Nội vụ
3 368/QĐ-TTg 11/04/2023 Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 11/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023)​ Chính phủ
4 346/QĐ-TTg 06/04/2023 Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở Bộ Nội vụ
5 827/QĐ-BVHTTDL 04/04/2023 V/v ban hành Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Hướng dẫn viên văn hóa​ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6 828/QĐ-BVHTTDL 04/04/2023 V/v ban hành Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Phương pháp viên​ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7 830/QĐ-BVHTTDL 04/04/2023 V/v ban hành Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thư viện​ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8 799/QĐ-BVHTTDL 31/03/2023 V/v ban hành Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Di sản văn hóa​ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
9 03/CT-UBND 31/03/2023 /CT-UBNDPhát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023​) Ủy ban nhân dân tỉnh
10 03/2023/TT-BVHTTDL 23/03/2023 Thông tư số 03/2023/TT-BVHTTDL ngày 23/3/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật​
11 02/2023/TT-BVHTTDL 21/02/2023 Thông tư số 02/2023/TT-BVHTTDL ngày 21/02/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệpvà xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa​ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
12 31/QĐ-SVHTTDL 09/02/2023 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chứccó thông báo nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm Xã hội (Nguyễn Văn Phòng)​ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13 13/KH-SVHTTDL 07/02/2023 Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ​ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
14 27/QĐ-SVHTTDL 03/02/2023 Về việc tạm giao biên chế năm 2023​ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
15 117/QĐ-BVHTTDL 30/01/2023 Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2023​ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page