Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 107/2020/NĐ-Cp 14/09/2020 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương​ Thủ tướng Chính phủ
2 06/2020/TT-BVHTTDL 08/09/2020 Thông tư​Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hànhcủa Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3 1571/QĐ-UBND 05/08/2020 V/v phê duyệt kết quả xét tuyển và công nhận danh sách trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa thể thao và du lịch năm 2020​ Ủy ban nhân dân tỉnh
4 192/QĐ-SVHTTDL 31/07/2020 Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạnđược giao và các quy định của Nhà nước trong công tác phòng, chống thamnhũng tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hà Nam năm 2019 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5 143/QĐ-SVHTTDL 23/06/2020 Về việc bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý có thời hạn(NguyễnĐứcNguyê​n) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6 144/QĐ-SVHTTDL 23/06/2020 Về việc bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý có thời hạn(Trần Hữu Tuâ​n) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7 145/QĐ-SVHTTDL 23/06/2020 Về việc bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý có thời hạn(Phạm Xuâ​n Thanh) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8 133/QĐ-SVHTTDL 11/06/2020 Về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020​ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
9 124/QĐ-SVHTTDL 08/06/2020 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức ( Lê Thị Kim Cúc) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
10 128/QĐ-SVHTTDL 08/06/2020 Về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức (Phan Thị​ Trang Nhung) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
11 127/QĐ-SVHTTDL 08/06/2020 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Văn Thị​ Thanh) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
12 126/QĐ-SVHTTDL 08/06/2020 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Đỗ Xuân Thiện) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13 125/QĐ-SVHTTDL 08/06/2020 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Dương Thị​ Dung) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
14 120/QĐ-SVHTTDL 08/06/2020 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Phạm Văn Hoà​) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
15 123/QĐ-SVHTTDL 08/06/2020 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Tạ Quang Vị​) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page