Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 306/QĐ-SVHTTDL 15/11/2023 VV điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở (Nguyễn Văn Hướng) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2 307/QĐ-SVHTTDL 15/11/2023 Về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình​ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3 14/2023/TT-BVHTTDL 14/11/2023 Quy định công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch​ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4 13/2023/TT-BVHTTDL 30/10/2023 Sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến giấy tờ công dân tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành​ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5 12/2023/TT-BVHTTDL 25/10/2023 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hàn​h Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6 11/2023/TT-BVHTTDL 05/10/2023 Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm định, phân loại phim Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7 73/2023/NĐ-CP 29/09/2023 Nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung​ Chính phủ
8 269/QĐ-SVHTTDL 25/09/2023 Vv bổ nhiệm chức vụ phó trưởng phòng Kế hoạch tài chính( Nguyễn Kim Cương) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
9 71/2023/NĐ-CP 20/09/2023 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức​ Chính phủ
10 256/QĐ-SVHTTDL 11/09/2023 ​Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình (Nguyễn Văn Hướng) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
11 14/2023/TT-BNV 05/09/2023 V/v triển khai, thực hiện Thông tư số 14/2023/TT-BNV ngày 05/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ​ Bộ Nội vụ
12 232/QĐ-SVHTTDL 21/08/2023 V/v thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; các quy định của Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Hà Nam trong các năm 2021, 2022​ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13 937/QĐ-UBND 17/08/2023 Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam Ủy ban nhân dân tỉnh
14 921/QĐ-UBND 16/08/2023 Về việc phê duyệt Hồ sơ tu sửa cấp thiết và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tu sửa cấp thiết di tích đình Cả, đình Đống Cầu, đền Chanh, đình Thanh Nghĩa, đình Đinh, đình Lê Xá, đình Đồng Rồi, đình Lương Tràng​ Ủy ban nhân dân tỉnh
15 222/QĐ-SVHTTDL 15/08/2023 Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính (Lê Thành Nam)​ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page