Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 593/QĐ-UBND 12/04/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi,bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hoá,Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam​ Ủy ban nhân dân tỉnh
2 595/QĐ-UBND 12/04/2021 Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi,bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam​ Ủy ban nhân dân tỉnh
3 06/2021/QĐ-UBND 01/04/2021 Về việc ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính và các nội dung quản lý nhà nước lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ Ủy ban nhân dân tỉnh
4 360/QĐ-UBND 02/03/2021 Quyết định công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch​360 Ủy ban nhân dân tỉnh
5 263/QĐ-UBND 05/02/2021 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020​ Ủy ban nhân dân tỉnh
6 13/QĐ-SVHTTDL 18/01/2021 Quyết định ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trên máy tính, mạng máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch​ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7 10/QĐ-SVHTTDL 18/01/2021 Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8 11/QĐ-SVHTTDL 18/01/2021 Quyết định ban hành nội quy tiếp công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
9 02/QĐ-SVHTTDL 07/01/2021 V/v ban hành chương trình công tác năm 2021​ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
10 34/QĐ-BVHTTDL 07/01/2021 Quyết định 34/QĐ-BVHTTDL ngày 07/01/2021 phê duyệt Nội dung phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của ngành VHTTDL​ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
11 01/2021/TT-BTC 07/01/2021 Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07/01/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường​ Bộ Tài Chính
12 144/2020/NĐ-CP 14/12/2020 Nghị định Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn Chính phủ
13 345/QĐ-SVHTTDL 09/12/2020 Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở có thành tích tốt trong xây dựng và tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch năm 2020​ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
14 86/2020/TT-BTC 26/10/2020 Thông tư quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với HLV thể thao thành tích cao, vận đông viên thể thao thành tích cao​ Bộ Tài Chính
15 2948/QĐ-BVHTTDL 16/10/2020 Quyết định số 2948/QĐ-BVHTTDL ngày 16/10/2020 về việc tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” giai đoạn 2014-2020.​ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page