Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 129/QĐ-SVHTTDL 10/09/2021 Vv chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định của Chính phủ (Phạm Tiến Thành) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2 130/QĐ-SVHTTDL 10/09/2021 Vv chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định của Chính phủ (Lê Thị Thu Hằng) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3 08/2021/TT-BVHTTDL 08/09/2021 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4 52/KH-SVHTTDL 30/08/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 19/7/2021của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảngđối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trongcác vụ án hình sự về tham những, kinh tế​ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5 1462/QĐ-UBND 12/08/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vựcdu lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch Hà Nam​ Ủy ban nhân dân tỉnh
6 1463/QĐ-UBNĐ 12/08/2021 Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực du lịchthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa,​Thể thao và Du lịch Hà Nam​ Ủy ban nhân dân tỉnh
7 50/KH-SVHTTDL 12/08/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặncó hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân,doanh nghiệp trong giải quyết công việc​ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8 108/QĐ-SVHTTDL 29/07/2021 Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại,tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam​ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
9 109/QĐ-SVHTTDL 29/07/2021 Quyết định ban hành Nội quy tiếp công dâncủa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam​ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
10 01/2021/NQ-HĐND 13/07/2021 Nghị quyết quy định mức thưởng đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục trên địa bàn tỉnh Hà Nam Hội đồng nhân dân
11 02/2021/NQ-HĐND 13/07/2021 Nghị quyết quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù, định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện và thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Hà Nam Hội đồng nhân dân
12 03/2021/TT-BNV 29/06/2021 Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động​ Bộ Nội vụ
13 90/QĐ-SVHTTDL 15/06/2021 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức ( Phạm Văn Hải - TTHL) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
14 89/QĐ-SVHTTDL 15/06/2021 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Trần Văn Cẩn - TTHL) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
15 2/2021/TT-BNV 11/06/2021 Thông tưQuy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lươngđối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chínhvà công chức chuyên ngành văn thư:​ Bộ Nội vụ
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page