Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 43/2024/NĐ-CP 19/04/2024 Nghị định Quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú", trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ​ Chính phủ
2 79/QĐ-BNV 05/02/2024 Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ kỳ 2019 - 2023​ Bộ Nội vụ
3 24/QĐ-UBND 10/01/2024 Vv công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh
4 17/2023/TT-BVHTTDL 29/12/2023 Thông tư quy định điều kiện cấp GIấy phép phân loại phim của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương​ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5 32/2023/QĐ-TTG 21/12/2023 Bãi bỏ toàn bộ một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ Chính phủ
6 3891/QĐ-BVHTTDL 15/12/2023 Quyết định đính chính Thông tư sô 11/2023/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định, phân loại phim​ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7 89/2023/NĐ-CP 12/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam​ Chính phủ
8 306/QĐ-SVHTTDL 15/11/2023 VV điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở (Nguyễn Văn Hướng) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
9 307/QĐ-SVHTTDL 15/11/2023 Về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình​ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
10 14/2023/TT-BVHTTDL 14/11/2023 Quy định công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch​ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
11 13/2023/TT-BVHTTDL 30/10/2023 Sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến giấy tờ công dân tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành​ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
12 12/2023/TT-BVHTTDL 25/10/2023 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hàn​h Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13 11/2023/TT-BVHTTDL 05/10/2023 Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm định, phân loại phim Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
14 269/QĐ-SVHTTDL 25/09/2023 Vv bổ nhiệm chức vụ phó trưởng phòng Kế hoạch tài chính( Nguyễn Kim Cương) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
15 71/2023/NĐ-CP 20/09/2023 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức​ Chính phủ
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page