Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chuyển đổi số  
01/08/2023
Ngày 24 tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số (Bộ chỉ số DTI) của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Hà Nam.