Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quá trình thành lập Sở

Giới thiệu Quá trình hình thành và phát triển cơ quan  
Quá trình thành lập Sở

​​           Từ năm 1997, sau khi tỉnh Hà Nam được tái lập trên cơ sở tách ra từ tỉnh Nam Hà cũ, các ngành Văn hoá - Thông tin, Thể dục Thể thao, Thương mại Du lịch đồng thời được tái lập và đi vào hoạt động theo các Quyết định số 204/QĐ-UB; 206/QĐ-UB ngày 07/4/1997. Năm 2007 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nghị định số 13/NĐ-CP của Chính phủ về quy định các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở đó các địa phương trong cả nước đã thực hiện việc thống nhất tổ chức bộ máy của ngành. Thực hiện Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 19/3/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thành lập Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên cơ sở sáp nhập Sở Văn hoá - Thông tin, Sở Thể dục Thể thao, bộ phận Du lịch của Sở Thương mại Du lịch, bộ phận Gia đình của Uỷ ban Dân số, Gia đình và trẻ em. Ngày 01 tháng 4 năm 2008, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nam được thành lập và đi vào hoạt động, với chức năng nhiệm vụ của ngành được mở rộng, trở thành một Sở quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Trong thời gian qua, phát huy những kết quả đạt được của các ngành, lĩnh vực trước đây, Sở đã tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình, đề án, kế hoạch, quy hoạch về phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch, tổ chức được nhiều hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch có chất lượng phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tạo ra điểm nhấn trong hoạt động, quảng bá rộng rãi hình ảnh của Hà Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu hút khách du lịch đến với Hà Nam, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước và của tỉnh.