Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

Giới thiệu Bộ máy tổ chức  
Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

1. Thư viện tỉnh

Hòm thư chungtvt@hanam.gov.vn

 Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Quang Trung, Tp. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Giám đốc: Đinh Trung Hiếu    

ĐT: 0226.3501445           DĐ: 0972717929     Mail: dinhtrunghieu@hanam.gov.vn

​Phó giám đốc: Trần Thị Thúy Hòa

DĐ: 0377.854.064                              Mail: tranthithuyhoa@hanam.gov.vn


Là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động ngắn hạn, dài hạn trong lĩnh vực thư viện ở địa phương;

- Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương và đối tượng phục vụ của thư viện. Thu thập, lưu trữ và bảo quản lâu dài các tài liệu được xuất bản tại địa phương và viết về địa phương; tiếp nhận các xuất bản phẩm lưu chiểu do Sở Thông tin và truyền thông chuyển giao, các bản sao khoá luận, luận văn tốt nghiệp của sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở địa phương. Xây dựng bộ phận tài liệu dành cho trẻ em, người khiếm thị; tăng cường nguồn lực thông tin qua việc trao đổi tài liệu và kết nối mạng máy tính. Thực hiện việc thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu không còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch.

- Tổ chức phục vụ cho người đọc sử dụng vốn tài liệu thư viện phù hợp với quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giới thiệu vốn tài liệu thư viện tại địa phương. Tham gia các hoạt động về thư viện trong khu vực và toàn quốc.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giới thiệu sách báo, nói chuyện chuyên đề, trưng bày giới thiệu sách báo, tạp chí.

- Hướng dẫn, chỉ đạo hệ thống thư viện công cộng tổ chức các hoạt động thư viện và xây dựng phong trào đọc sách ở cơ sở; Tổ chức luân chuyển sách, báo về thư viện cấp huyện, thư viện cấp xã và tủ sách cơ sở. Tổ chức thư viện lưu động phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn tư vấn tổ chức thư viện cho hệ thống thư viện khác.

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện ở địa phương; tham gia xây dựng và phát triển mạng thông tin - thư viện của hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh.

 

 2. Bảo tàng tỉnh

Hòm thư chungbt.vh@hanam.gov.vn

Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Giám đốc: Đỗ Văn Hiến   

ĐT: 0226.3855043                  DĐ: 0917.513.144     Mail: dovanhien@hanam.gov.vn

Phó giám đốc: Trần Hữu Tuân

DĐ:  0977. 395.602                            Mail: tranhuutuan@hanam.gov.vn

Là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ:

- Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học về lịch sử, văn hoá dân gian liên quan đến di sản văn hoá, truyền thống cách mạng của địa phương (trừ lịch sử Đảng);

- Xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh.

 - Xây dựng đề cương, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác sưu tầm, kiểm kê, bảo quản di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ở dịa phương theo quy định của pháp luật và tổ chức hoạt động trưng bày tài liệu, hiện vật bảo tàng phục vụ khách tham quan; 

 - Phối hợp với các Bảo tàng Trung ương, Bảo tàng chuyên ngành, Bảo tàng các địa phương và các cơ quan, tổ chức của Trung ương và địa phương tổ chức các đợt trưng bày chuyên đề, triển lãm nhất thời tại Bảo tàng tỉnh.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động thám sát, khai quật khảo cổ học;

- Tổ chức điều tra, phát hiện, thống kê, phân loại và lập hồ sơ di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh; đồng thời thực hiện việc hướng dẫn về nghiệp vụ  tu bổ, tôn tạo, lập hồ sơ xếp hạng di tích và danh thắng ở địa phương theo quy định của pháp luật.

 

3. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh

Hòm thư chungttvh.vh@hanam.gov.vn

Giám đốc: Nguyễn Văn Ngần

DĐ: 0989.234.632                  Mail: nguyenvanngan@hanam.gov.vn

Phó giám đốc: Nguyễn Khắc Hiển

DĐ: 0912.210.889                  Mail: nguyenkhachien@hanam.gov.vn

Phó giám đốc: Phạm Minh Nhất

DĐ: 0915620302                  Mail: phamminhnhat@hanam.gov.vn

Phó giám đốc: Phạm Thế công

DĐ: 0985.139 113                  Mail: phamthecong@hanam.gov.vn

            Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hà Nam là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

            Trung tâm có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng; triển khai chiếu phim; tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật Chèo; biểu diễn loại hình nghệ thuật truyền thống và hiện đại, bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc; phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật và giải trí của nhân dân; cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật

 

 4. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao

Hòm thư chung: tthl.vh@hanam.gov.vn

Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, phường Lê Hồng Phong, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

Giám đốc: Phạm Hải Anh

DĐ: 0912361818                   Mail: phamhaianh@hanam.gov.vn

Phó giám đốc: Nhữ Mạnh Tùng

DĐ: 0914.973.223                  Mail: nhumanhtung@hanam.gov.vn

Phó giám đốc: Trần Văn Cẩn

DĐ​: 0912.334.669       Mail: tranvancan@hanam.gov.vn

​Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ:

- Xây dựng Kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên năng khiếu và vận động viên của các bộ môn.

- Quản lý và khai thác thiết chế thể thao cấp tỉnh, phục vụ cho công tác huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên; Kế hoạch thi đấu các đội tuyển thể thao của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tổ chức việc huấn luyện, thành lập các đội tuyển và cử vận động viên tham gia thi đấu các giải thể thao trong khu vực, trong nước và quốc tế.

- Tổ chức các giải thi đấu trong hệ thống thi đấu giải tỉnh theo kế hoạch hàng năm của Sở Văn hoá, thể thao và du lịch, đăng cai tổ chức các giải thi đấu thể thao khu vực, trong nước và quốc tế.

- Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho các trung tâm thể thao các huyện, thành phố, xây dựng các câu lạc bộ tuyến II;

- Tổ chức thực hiện các chế độ đặc thù đối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên của tỉnh trong các hoạt động thi đấu thể thao sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật. Tổ chức quản lý hoạt động của các câu lạc bộ thể thao cơ sở tuyến II;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch, đề án về phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tham gia đóng góp vận động viên vào các đội tuyển thể thao quốc gia phục vụ công tác đối ngoại;

- Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng những kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên theo kế hoạch được phê duyệt;

- Quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình thể thao của tỉnh; triển khai thực hiện chủ trương xã hội hoá lĩnh vực thể dục, thể thao;

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

5. Trung tâm Xúc tiến du lịch

Hòm thư chungttxtdl.vh@hanam.gov.vn

Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Giám Đốc: Nguyễn Đức Nguyên

ĐT: 0226 3883 969; Fax: 0226 3883 955                DĐ: 0912.515.829    

Mail: nguyenducnguyen@hanam.gov.vn

Phó giám đốc: Trịnh Thị Tố Nga

DĐ: 0914.120.878                  Mail: trinhthitonga@hanam.gov.vn

 Là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến quảng bá du lịch, có nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, các phương án hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Hà Nam trình cấp thẩm quyền phê duyệt và có trách nhiệm triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, phương án một cách có hiệu quả;

- Xây dựng các kênh thông tin, thu thập, xử lý thông tin phục vụ công tác tuyên truyền quảng bá du lịch Hà Nam; Cung cấp thông tin du lịch địa phương, du lịch trong và ngoài nước cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và khách du lịch.

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch: In ấn các ấn phẩm du lịch; các sản phẩm nghe nhìn bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, chủ động tổ chức và phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa du lịch, hội chợ, triển lãm, hội thảo tại Hà Nam, trong nước và nước ngoài với mục đích thúc đẩy phát triển du lịch Hà Nam.

- Cung ứng các dịch vụ, các sản phẩm du lịch, hướng dẫn các đoàn, khảo sát tuyến điểm du lịch để xây dựng chương trình, tuor du lịch trong tỉnh; thực hiện các chương trình quảng cáo tiếp thị.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hoá, thể thao và du lịch hoặc UBND tỉnh giao./. ​


Tin liên quan