Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thủ tục Hành chính

Danh sách thủ tục hành chính  
thủ tục hành chính
STTTên Thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan giải quyết
1 Thủ tục Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2 Thủ tục Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4 Thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5 Thủ tục Cấp Giấy phép triển lãm mỹ thuật Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6 Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7 Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8 Thủ tục Cấp Giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
9 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
10 Thủ tục Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
11 Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
12 Thủ tục Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13 Thủ tục Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
14 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
15 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
16 Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
17 Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
18 Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
19 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
20 Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
21 Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
22 Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
23 Thủ tục công nhận điểm du lịch cấp tỉnh Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
24 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
25 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
26 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
27 Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
28 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
29 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
30 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
>>>|
Previous Page 1-30 Next Page