Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Thủ tục Cấp Giấy phép triển lãm mỹ thuật
Lĩnh vực TTHC Văn hóa
Cơ quan giải quyết Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nội dung

* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép triển lãm mỹ thuật trong các trường hợp dưới đây hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc  qua hệ thống bưu chính đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Nam số 07, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam: hoặc doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ nhưng không phải chứng thực, tất cả được scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký sử dụng dịch vụ tại địa chỉ website motcua.hanam.gov.vn, hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (Kèm mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại đã được đăng ký.

+ Triển lãm mỹ thuật tại địa phương do cơ quan, tổ chức thuộc địa phương, cá nhân, nhóm cá nhân người Việt Nam hoặc người nước ngoài tổ chức.

+ Đưa tác phẩm mỹ thuật Việt Nam ra nước ngoài triển lãm không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở VHTTDL xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng chuyên môn.

-  Phòng chuyên môn nghiên cứu hồ sơ, trình lãnh đạo Sở, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép (qua Văn phòng UBND tỉnh), trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Đối với hồ sơ nộp trực tiếp tổ chức, cá nhân mang theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam. Hoặc qua hệ thống bưu chính (nếu có nhu cầu). Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến qua tài khoản đăng ký tại địa chỉ website motcua.hanam.gov.vn tổ chức, cá nhân nhận kết quả qua hệ thống trực tuyến bằng bản scan

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, qua mạng điện tử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật);

+ Danh sách tác giả, tác phẩm, chất liệu, kích thước tác phẩm, năm sáng tác;

+ Mỗi tác phẩm một ảnh màu kích thước 10x15 cm. Riêng đối với triển lãm nghệ thuật sắp đặt phải có ảnh chính diện, bên phải và bên trái tác phẩm, kèm theo văn bản trình bày ý tưởng nội dung tác phẩm. Trường hợp tác phẩm có chữ nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt. Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm về nội dung bản dịch;

+ Đối với triển lãm ngoài trời được tổ chức tại Việt Nam phải có văn bản của chủ địa điểm triển lãm cam kết đảm bảo các điều kiện về trật tự, an toàn xã hội, văn minh công cộng, vệ sinh, môi trường và phòng chống cháy nổ;

+ Đối với trường hợp đưa tác phẩm mỹ thuật ra nước ngoài triển lãm, ngoài đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật) và hồ sơ quy định tại các Điểm b và c Khoản 2, Điều 15, Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ quy định về hoạt động mỹ thuật phải kèm theo giấy mời hoặc văn bản thỏa thuận của đối tác nước ngoài và bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh.

* Kết quả thực hiện TTHC:

- Giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam hoặc văn bản trả lời.

          - Giấy phép đưa triển lãm mỹ thuật từ Việt Nam ra nước ngoài. hoặc văn bản trả lời.

 * Phí, lệ phí: Không.

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu số 01 Ban hành kèm theo Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ quy định về hoạt động mỹ thuật).

- Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu số 02 Ban hành kèm theo Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ quy định về hoạt động mỹ thuật) đối với trường hợp đưa tác phẩm mỹ thuật ra nước ngoài triển lãm.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Địa điểm tổ chức triển lãm phải có diện tích, trang thiết bị đáp ứng với quy mô của triển lãm; đảm bảo các điều kiện về trật tự an toàn xã hội, văn minh công cộng, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy nổ.

* Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ quy định về hoạt động mỹ thuật.​

2. Mẫu đơn Cấp Giấy phép triển lãm mỹ thuật.docx