Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
Lĩnh vực TTHC Văn hóa
Cơ quan giải quyết Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nội dung

* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo gửi thông báo trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Nam số 07 đường Trần Phú, phường Quang Trung, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, hoặc tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nhưng không phải chứng thực, tất cả được scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký sử dụng dịch vụ tại địa chỉ website motcua.hanam.gov.vn, hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (Kèm mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại đã được đăng ký; chậm nhất là 15 ngày trước ngày thực hiện quảng cáo.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về Phòng Quản lý văn hoá, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, phòng Quản lý văn hoá nghiên cứu, trình lãnh đạo Sở trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo. Trường hợp không đồng ý với thông báo thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại:

Đối với hồ sơ nộp trực tiếp tổ chức, cá nhân mang theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam. Hoặc qua hệ thống bưu chính (nếu có nhu cầu). Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến qua tài khoản đăng ký tại địa chỉ website motcua.hanam.gov.vn tổ chức, cá nhân nhận kết quả qua hệ thống trực tuyến bằng bản scan.

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, qua mạng điện tử đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Nam.

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản trả lời.  

* Phí, lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.​