Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Đảng, Đoàn thể  
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
Sáng ngày 25/12/2020, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Đỗ Văn Thắng- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về dự. Đồng chí Tạ Đình Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt, năm diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, do tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2020. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được Đảng ủy tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả, đặc biệt việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã mang lại những hiệu quả tích cực. Công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, triển khai, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai và đúng quy trình. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2023 và Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo chất lượng, đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ coi trọng và triển khai kịp thời, hoàn thành kế hoạch đề ra. Các tổ chức đoàn thể quần chúng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức, làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên, tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Thắng- Ủy viên BanTthường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy khối đã biểu dương kết quả mà Đảng bộ Sở đã đạt được trong năm qua, đặc biệt trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác tham mưu tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025. Đối với những tồn tại trong năm 2020, đồng chí đề nghị Đảng ủy Sở và các chi bộ nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2021.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Tạ Đình Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và các ý kiến tham luận tại Hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2026, Đảng ủy Sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Sở thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm, tạo tiền đề để thực hiện Nghị quyết trong những năm tiếp theo. Trọng tâm chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước, trọng tâm là tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026... Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề năm 2021 theo đúng hướng dẫn. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng uỷ, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Sở và các chi bộ trực thuộc. Tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động tham mưu hoàn thành thắng lợi chương trình công tác năm 2021.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Sở đã tặng giấy khen cho 14 đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2020 và 01 chi bộ đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu năm 2020. 

z2250738715487_63ae89a89f9991e81d532dbfb133dba4.jpg