Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sổ tay hướng dẫn Luật tiếp cận thông tin

Tiếp cận thông tin  
Sổ tay hướng dẫn Luật tiếp cận thông tin

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã tổ chức biên soạn và xuất bản 04 tài liệu sau:

1. Hỏi - đáp về Luật tiếp cận thông tin: 1 - Hoi dap ve Luat tiep can thong tin.doc

2. Sổ tay hướng dẫn cho công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin: 2 - So tay huong dan cho Cong dan.doc

3. Sổ tay hướng dẫn việc cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước: 3 - So tay huong dan viec cung cap thong tin cho CQNN.doc

4.Tài liệu tập huấn chuyên sâu về nội dung của Luật tiếp cận thông tin:  4 - Tai lieu tap huan chuyen sau ve Luat tiep can thong tin.doc

Đây là những tài liệu hữu ích để giúp người dân biết và hiểu rõ về quyền tiếp cận thông tin của mình cũng như các trình tự, thủ tục cần thiết để thực hiện quyền tiếp cận thông tin.