Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Tập huấn nghiệp vụ Du lịch cho công chức, viên chức, công chức văn hóa, xã, p...

Tin tức - Sự kiện  
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Tập huấn nghiệp vụ Du lịch cho công chức, viên chức, công chức văn hóa, xã, phường, thị trấn tỉnh Hà Nam năm 2022

z3860861895988_7d5fb0cd1c9d5e8e89abe706d8bc1215.jpg

Ngày 31/10/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam tổ chức Khai giảng lớp Tập huấn nghiệp vụ du lịch cho công chức, viên chức, công chức văn hóa, xã, phường, thị trấn tỉnh Hà Nam năm 2022 tại Khách sạn INCO 515.9. Về  dự và chỉ đạo lớp tập huấn có ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đồng chí đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Nam; Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã thành phố và gần 70 công chức, viên chức, công chức văn hóa, xã, phường, thị trấn tham dự.

Lớp tập huấn diễn ra 05 ngày từ 31/10 đến ngày 04/11/2022 với các nội dung chính: Triển khai quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác thông kê các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực du lịch và điều tra, nghiên cứu đánh giá thực trạng tài nguyên du lịch; Hướng dẫn công tác nghiệp vụ du lịch; Đi thực tế tại Khu du lịch Tam Chúc và học viên được cấp Giấy chứng nhận kết thúc khóa học.

z3860862913801_6988ad0e336bfd8a751c3bf71ac26bd6.jpg

Thông qua Lớp tập huấn các học viên được học tập, trao đổi kinh nghiệm và đề xuất những ý kiến áp dụng vào tình hình thực tế tại địa phương từ đó có hướng tham mưu cho thủ trưởng, cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng các chương trình hành động và tổ chức các hoạt động nhằm thúc đẩy du lịch tại địa phương đạt hiệu quả.

Bế giảng Lớp tập huấn ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay mặt Ban Tổ chức tiếp thu và giải đáp những ý kiến của các học viên; Tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp các đơn vị phát huy những thành tích đạt được và khắc phục khó khăn trong thời gian tới, đẩy mạnh hoạt động du lịch ở địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội tỉnh Hà Nam phát triển./.