Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch 12/KH-SVHTTDL ngày 29/1/2024 triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính ph...

Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch  
Kế hoạch 12/KH-SVHTTDL ngày 29/1/2024 triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc