Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở VHTTDL

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở VHTTDL

1. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở VHTTDL 

2. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3. Mục tiêu chính:

- Sửa chữa định kỳ, chống xuống cấp;

- Sửa chữa công trình nhằm kéo dài tuổi thọ công trình, không làm thay đổi kết cấu công trình;

- Đảm bảo điều kiện làm việc của cán bộ, công chức viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Địa điểm: Thành phố Phủ Lý 

5. Lĩnh vực chuyên môn: Văn hóa

6. Loại dự án: Cải tạo, sửa chữa

7. Thời gian thực hiện: 2018-2019

8. Tổng mức đầu tư: 2.499 triệu đồng​