Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Đảng, Đoàn thể Hoạt động Đảng  
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

 Ngày 20/12/2016, Tại hội trường tầng I - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) qua truyền hình trực tuyến do Tỉnh ủy tổ chức. Đồng chí Trần Văn Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì lớp học tại Đảng bộ Sở.

Tại Hội nghị, theo dõi qua truyền hình, các đảng viên thuộc Đảng bộ Sở  được nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang quán triệt những nội dung cơ bản, tư tưởng, cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiến sỹ Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung Nghị quyết số 04 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); quán triệt một số nội dung chính trong Kế hoạch số 04 ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 05, Nghị quyết số 06, Kết luận số 09 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 04 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05, Nghị quyết số 06 và Kết luận số 09 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Sáng ngày 21/12, Đảng bộ Sở tổ chức thảo luận theo gợi ý câu hỏi của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và góp ý dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Lê Xuân Huy - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đồng chí Trần Văn Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở chủ trì buổi thảo luận.

Tại buổi thảo luận, các đảng viên tham gia thảo luận sôi nổi, thể hiện nhận thức của cán bộ, đảng viên đối với nội dung các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, đặc biệt là Nghị quyết số 04, đồng thời, đề ra các giải pháp để sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống, trong đó, nhấn mạnh các giải pháp về tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, mỗi đảng viên cần tự soi lại mình, tự kiểm điểm, tự phê bình, tăng cường vai trò giám sát của chi bộ và của từng đảng viên... Đối với 02 dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy, các ý kiến đều cơ bản nhất trí với các dự thảo, song nội dung cần ngắn gọn, cô đọng hơn./.