Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện 05 Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng, Đoàn thể Hoạt động Đảng  
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện 05 Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

 Chiều ngày 21/12/2016, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện 05 Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

 Dự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Huy - Bí thư Đảng ủy; đ/c Trần Văn Tiến - Phó Bí thư đảng ủy Sở cùng toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Sở quán triệt, triển khai 05 Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm: Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 08/4/2016 “về đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, tạo nền tảng phát triển công nghiệp với tốc độ cao và bền vững giai đoạn 2016-2025”; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 08/4/2016 “về đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035”; Nghị quyết số 06 ngày 30/6/2016 về “xây dựng và phát triển thành phố Phủ Lý đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 30/6/2016 “về đẩy mạnh phát triển thương mại – dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ chất lượng cao cấp vừng về y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch giai đoạn 2016-2025”; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 23/9/2016 “về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016-2020”.  

Thông qua hội nghị đã giúp các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Sở nắm vững những nội dung cơ bản, trọng tâm, những điểm mới, các nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong các Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Qua đó, nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện của các cấp ủy cơ sở để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.