Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

Chi tiết văn bản  
Số/ký hiệu 12/2021/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 25/11/2021
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng
Trích yếu nội dung Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch
Tệp đính kèm