Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai sử dụng phần mềm lập hồ sơ lưu trữ điện tử, ứng ...

Tin tức - Sự kiện  
Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai sử dụng phần mềm lập hồ sơ lưu trữ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, hồ sơ và công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2024
Sáng ngày 22/3/2024 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Nội vụ, VNPT Hà Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác lập danh mục hồ sơ, xác định thời hạn bảo quản tài liệu và triển khai sử dụng phần mềm lập hồ sơ lưu trữ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, hồ sơ và công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2024.

z5272705986295_c12370cf67bb56478a13141a63d1a069.jpg

Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở; Công chức khối Văn phòng Sở; Trưởng phòng Hành chính tổng hợp và viên chức phụ trách công tác văn thư lưu trữ các đơn vị thuộc Sở;

Tại Hội nghị, đồng chí Tạ Đình Quyền – Phó Giám đốc Sở nhấn mạnh vai trò công tác lập danh mục hồ sơ, xác định thời hạn bảo quản tài liệu và triển khai sử dụng phần mềm lập hồ sơ lưu trữ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, hồ sơ và công tác cải cách thủ tục hành chính. Đồng chí đề nghị cán bộ, công chức, viên chức các phòng, đơn vị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, tập trung lắng nghe; tiếp thu toàn bộ nội dung được quán triệt; chủ động trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập hò sơ lưu trữ điện tử, trong giải quyết thủ tục hành chính… để các giảng viên hỗ trợ giải đáp nhằm áp dụng hiệu quả tại đơn vị. Đề nghị các giảng viên truyền đạt các chuyên đề gắn với thực tiễn dễ hiểu, dễ nghe để các đơn vị nhận thức được vai trò, trách nhiệm, hình thành kỹ năng trong xử lý công việc.

z5272712357223_c4b2b8d3d80acb33190de979f5dc7fd4.jpg

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giảng viên của Sở Nội vụ, VNPTHà Nam triển khai các nội dung của: Luật lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011, Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/1/2013 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Giới thiệu các chức năng thực hiện lưu hồ sơ lưu trữ trên Hệ thống VNPT-IST ORAGE; Hướng dẫn công chức, viên chức các phòng, đơn vị sự nghiệp thực hành lập Danh mục hồ sơ công việc; Cách lập hồ sơ điện tử và giao nộp hồ sơ tài liệu điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống VNPT-IST ORAGE, xử lý những lỗi thường gặp trong sử dụng phần mềm… và thảo luận, trao đổi, giải đáp những vấn đề vướng mắc trong thực hiện tạo lập danh mục hồ sơ, tiêu đề hồ sơ, công tác phối hợp, công tác quản lý giao đầu mối của từng đơn vị, từng cá nhân để thực hiện…. 

Thông qua Hội nghị tập huấn đã góp phần bồi dưỡng những kỹ năng giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm của Lãnh đạo các phòng, đơn vị, công chức, viên chức  trong việc nộp hồ sơ điện tử vào Lưu trữ của cơ quan; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, hồ sơ và công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác lập hồ sơ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, hồ sơ và công tác cải cách thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định hiện hành./.