Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 95/QĐ-SVHTTDL ngày 20/4/2022 về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Quản lý các công trình thể thao thuộc Tru...

Hệ thống VB và VB quy phạm pháp luật  
Quyết định 95/QĐ-SVHTTDL ngày 20/4/2022 về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Quản lý các công trình thể thao thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao (Thay thế Quyết định số 93/QĐ-SVHTTDL ngày 20/4/2022)