Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 18/01/2023 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 136 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Ngày 18/01/2023 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 136 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam
Tin liên quan