Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Họp Hội đồng xét duyệt xếp hạng di tích cấp tỉnh

Tin tức - Sự kiện  
Họp Hội đồng xét duyệt xếp hạng di tích cấp tỉnh
Chiều ngày 01/11/2022, tại phòng họp UBND tỉnh Hội đồng xét duyệt xếp hạng di tích cấp tỉnh đã tổ chức hội nghị xét duyệt hồ sơ khoa học các di tích đề nghị xếp hạng cấp tỉnh năm 2022.

z3849129951599_301527a358fe6ea17f9c78f060ba731b.jpg

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Chức - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng xét duyệt xếp hạng di tích cấp tỉnh - Chủ trì hội nghị; Đồng chí Mai Thành Chung- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Hội đồng cùng các đồng chí lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng UBND tỉnh; Bảo tàng tỉnh; phòng Tôn giáo, tín ngưỡng - Sở Nội vụ; phòng Quản lý văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - thành viên Hội đồng.

z3849129960810_892b8605b8c977b271df47c31d6a9d84.jpg

Tại hội nghị, Bảo tàng tỉnh Hà Nam đã báo cáo tóm tắt hồ sơ khoa học 06 di tích đề nghị xét duyệt xếp hạng cấp tỉnh năm 2022. Sau khi nghe báo cáo, các thành viên hội đồng đã làm rõ một số vấn đề liên quan như: Tên gọi, phân loại di tích, sự kiện nhân vật lịch sử, phương án bảo tồn phát huy giá trị các di tích, Sơ đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích. Qua đó, các thành viên Hội đồng xét duyệt hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh đã nhất trí thông qua 6/6 di tích đủ điều kiện xếp hạng di tích cấp tỉnh gồm các di tích: Đình Giá, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân; Đình Cao Cái, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục; Đình Lộc Châu, xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên; Đình Bông, xã Liên Cần, huyện Thanh Liêm; Chùa Phương Đàn, xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng; Đền Đệ Tứ - Địa điểm thành lập chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng đầu tiên của thị xã Duy Tiên, xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên.

z3849129951577_1b76782f9a04198009d3c402e9dddf2e.jpg

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Chức - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Bảo tàng tỉnh bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục theo quy định để trình UBND tỉnh ra quyết định xếp hạng các di tích trên.