Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc xin ý kiến nhân dân về các nghệ nhân trên địa bàn tỉnh đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015

Ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân vào dự thảo văn bản Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý  
Thông báo về việc xin ý kiến nhân dân về các nghệ nhân trên địa bàn tỉnh đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

Về việc xin ý kiến nhân dân về các nghệ nhân trên địa bàn tỉnh

đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực

di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất – năm 2015

Thực hiện Quyết định số 2508/QĐ-BVHTTDL ngày 08/8/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ nhất - năm 2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam (cơ quan thường trực của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “ Nghệ nhân ưu tú”) đã ban hành và triển khai  kế hoạch số 37/KH-SVHTTDL ngày 12 tháng 9 năm 2014 về việc xét tặng danh hiệu “ Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ nhất - năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Hết thời hạn nhận hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được 08 hồ sơ của các nghệ nhân.

Để  xét tặng đúng đối tượng, tiêu chuẩn và đảm bảo quy trình quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ- CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “ Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo Danh sách các nghệ nhân để xin ý kiến của nhân dân trước khi trình Hội đồng cấp tỉnh xét chọn. (Bản khai thành tích của các nghệ nhân đăng công khai trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh ).

1. Thời gian xin ý kiến:  từ ngày 28/10 – 17/11/2014.

2. Nội dung xin ý kiến:

- Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương;

- Về phẩm chất đạo đức sống; mức độ tâm huyết, tận tụy với nghề;

-  Về  những đóng góp cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của địa phương, thể hiện ở việc nắm giữ kỹ năng, bí quyết thực hành di sản văn hóa phi vật thể.

3. Hình thức đóng góp ý kiến:

- Đóng góp ý kiến trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Gửi văn bản về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam, theo địa chỉ:

(Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nam, Đường Lý Thái Tổ, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý)

                                 Xin trân trọng cảm ơn! 

 

 

Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, xem chi tiết tại đây

Nội dung bản khai thành tích của ông Bùi Văn Cường, xem chi tiết tại đây

Nội dung bản khai thành tích của ông Phạm Hải Hậu, xem chi tiết tại đây

Nội dung bản khai thành tích của ông Nguyễn Tế Nhị, xem chi tiết tại đây

Nội dung bản khai thành tích của bà  Lưu Thị Ngần, xem chi tiết tại đây

Nội dung bản khai thành tích của bà  Nguyễn Thị Ngoãn, xem chi tiết tại đây

Nội dung bản khai thành tích của bà  Trịnh Thị Răm, xem chi tiết tại đây

Nội dung bản khai thành tích của ông Trương Duy Thọ, xem chi tiết tại đây

Nội dung bản khai thành tích của ông Phạm Trọng Lực, xem chi tiết tại đây

 

 

Tin liên quan