Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện Bài tổng hợp  
07/06/2017
Chương trình “Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho cán bộ chiến sỹ và phạm nhân đang trong thời gian chấp hành án tại Trại giam, giai đoạn 2015 - 2018” giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Hà Nam và Trại giam Nam Hà sau khi triển khai đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Không chỉ rèn luyện thể lực, nâng cao tinh thần, sức khỏe cho cán bộ chiến sỹ, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong cán bộ chiến sỹ”, mà còn mang lại môi trường cải tạo lành mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cảm hóa phạm nhân.
123456789
Previous Page 1-15 Next Page