Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thi đua - khen thưởng  
14/03/2024
Thực hiện Công văn số 135/SVHTTDL-VP ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam về việc hướng dẫn triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2024.Chiều ngày 12/3/2024, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng và Ký giao ước thi đua năm 2024.
123
Previous Page 1-15 Next Page