Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Đảng, Đoàn thể Hoạt động Đảng  
13/07/2018
Ngày 12/7, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
12/01/2018
Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh uỷ và Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh về Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2018-2020, Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã nghiêm túc quán triệt và triển khai công tác Đại hội các chi bộ trực thuộc.
12
Previous Page 1-15 Next Page