Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; các quy định của nhà nước trong cô...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
V/v thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; các quy định của nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Hà Nam trong các năm 2021, 2022