Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh ban hành Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh về việc phân cấp cấp...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
UBND tỉnh ban hành Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh về việc phân cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Tin liên quan