Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2511/KH-UBND ngày 19/9/2022 về việc hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số trên ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2511/KH-UBND ngày 19/9/2022 về việc hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Namđến năm 2025, định hướng đến năm 2030