Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng năm 2022

 
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng năm 2022
Sáng 28/11, tại Khách sạn Mường Thanh, Cụm thi đua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Trần Xuân Dưỡng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; Đồng chí Mai Thành Chung - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam và đồng chí Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình chủ trì Hội nghị. Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng các Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng, gồm: Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc.

z3922634518325_75862e21a5936d9d4090a650ff3c7a37.jpg

Ngay từ đầu năm 2022, căn cứ nhiệm vụ được giao, các đơn vị trong Cụm đã thống nhất ban hành Nội dung giao ước thi đua và Kế hoạch triển khai công tác thi đua của Cụm. Trong bản Giao ước thi đua có 11 nội dung, gồm các vấn đề về mọi mặt: Triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Đảng bộ các tỉnh; các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL, UBND các tỉnh về triển khai các phong trào thi đua, thực hiện phòng chống dịch COVID-19; về công tác cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phát triển sự nghiệp trên các lĩnh vực của Ngành...

Trong năm, các hoạt động của các Sở trong Cụm thi đua đã có nhiều khởi sắc, được tổ chức sôi động phục vụ tốt nhân dân, du khách và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị: Đại hội Thể dục thể thao các cấp năm 2022 tại các địa phương; công tác đăng cai các môn thi đấu thuộc chương trình SEA Games 31; Hội diễn Hội tụ sông Hồng mở rộng; Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2022; Festival Tràng An- kết nối miền di sản; Festival Áo dài Quảng Ninh…

Các đơn vị trong Cụm đã thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tuyên truyền chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của tỉnh, đất nước, tạo khí thế chính trị sôi nổi, cổ vũ tinh thần và các phong trào thi đua yêu nước tại các địa phương.

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc được các đơn vị trong Cụm tập trung thực hiện. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật và chiếu phim diễn ra sôi nổi, phong phú. Lĩnh vực du lịch phục hồi, lấy đà tăng trưởng mạnh, nhiều hoạt động xúc tiến, kích cầu du lịch được tổ chức, thu hút lượng lớn khách du lịch tham gia. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với các chương trình, cuộc vận động tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội.

Cùng với đó, các Sở thực hiện tốt các mục tiêu của Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, trong đó, triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2021 – 2025. Tập trung đổi mới mạnh mẽ, phát hiệu quả công tác thể dục, thể thao, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển dục, thể thao Việt Nam trong giai đoạn mới; đẩy mạnh các hoạt động thể dục, thao quần chúng, nâng cao thành tích của thể thao thành tích cao trên trường quốc tế.

Phát biểu chào mừng tại Hội nghị, đồng chí Trần Xuân Dưỡng – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin tới các đại biểu về một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội, những tiềm năng lợi thế của tỉnh Hà Nam; đồng chí cũng ghi nhận và đánh giá những kết quả mà ngành VH,TT&DL tỉnh Hà Nam đã đạt được trong năm 2022. Ngành đã chủ động tham mưu, linh hoạt xây dựng, điều chỉnh các nội dung hoạt động phù hợp với tình hình mới; tích cực tham mưu đảm nhận nhiều việc mới, việc khó quy mô quốc gia, quốc tế. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Với trách nhiệm là Trưởng Cụm thi đua, tỉnh Hà Nam đã cùng với các tỉnh đẩy mạnh và phát huy kết quả hoạt động của Cụm thi đua; tổ chức xây dựng nội dung và các tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình phát triển VH,TT&DL của các tỉnh trong khu vực, lựa chọn đúng, trúng chủ đề hoạt động của năm “Kỷ cương, chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả". Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng với kết quả đó, thời gian tới sự nghiệp VH,TT&DL của tỉnh Hà Nam nói riêng và của Cụm thi đua đồng bằng sông Hồng nói chung tiếp tục phát huy và giành nhiều thắng lợi lớn, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.         

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong Cụm vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế, như: nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao, nghệ thuật chuyên nghiệp còn hạn chế, chưa xứng với nhu cầu; các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm đầu tư song chưa được đồng bộ, hoàn chỉnh; việc hưởng ứng và triển khai các phong trào thi đua chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến các phong trào thi đua phát triển không đồng đều, liên tục...  

 Để công tác thi đua phát huy hiệu quả hơn nữa, tại Hội nghị, các đơn vị trọng Cụm đã thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, trong đó nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của các đoàn thể đối với công tác thi đua, khen thưởng. Gắn thi đua với thực hiện hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Cần tập trung tăng cường hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác tham mưu quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; tập trung triển khai công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động tối đa nguồn lực của xã hội để phát triển sự nghiệp văn hóa...

Tại Hội nghị, ngành văn hoá, thể thao và du lịch Cụm các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng đã tiến hành đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng năm 2022 trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch biểu dương khen thưởng và trao cờ thi đua cho các đơn vị. Tại đây, các đơn vị cũng thống nhất bầu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thái Bình là đơn vị cụm trưởng, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch  Hải Dương là đơn vị cụm phó năm 2023.


Tin liên quan