Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức thành công Đại hội điểm công đoàn bộ phận Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2023-2028

Đảng, Đoàn thể  
Tổ chức thành công Đại hội điểm công đoàn bộ phận Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2023-2028
Ngày 21/02/2023, Công đoàn bộ phận Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Mai Thành Chung- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; Đồng chí Tạ Đình Quyền- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở; Đồng chí Ngô Thanh Tuân- Phó Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Văn Trọng – Phó Giám đốc Sở cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Đại diện lãnh đạo công đoàn Sở, Lãnh đạo các công đoàn bộ phận trực thuộc Sở và toàn thể công chức, người lao động của khối Văn phòng Sở.

Tại Đại hội trù bị, Đại hội đã bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm có các đồng chí Trần Hữu Bình- Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Văn phòng Sở; đồng chí Lê Thị Hòa, Phó Chủ tịch công đoàn bộ phận Văn phòng Sở và đồng chí Lê Thanh Sơn, công đoàn viên Công đoàn bộ phận Văn phòng Sở. Đồng chí Nguyễn Văn Hướng, Mai Thị Thi làm thư ký hội nghị.

_MG_6405.JPG

            Theo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Văn phòng hiện có 45 công đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trong 5 năm qua, trong điều kiện đơn vị có nhiều biến động, đội ngũ công chức và người lao động của Văn phòng Sở đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn bộ phận Văn phòng Sở đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Công đoàn Văn phòng thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với chính quyền giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong đơn vị.

            Tại Hội nghị, các công đoàn viên đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo, đồng thời đề ra những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của Công đoàn bộ phận Văn phòng Sở trong nhiệm kỳ tới.

_MG_6411.JPG

            Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tạ Đình Quyền – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn bộ phận Văn phòng Sở đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Có thể tự hào khẳng định rằng, Công đoàn Văn phòng Sở đã hoàn thành toàn diện Nghị quyết Đại hội công đoàn 2017-2022. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Công đoàn Sở đề nghị Công đoàn bộ phận Văn phòng tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, bám sát nhiệm vụ chính trị của Văn phòng; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua....

            Tại Hội nghị, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 7 đồng chí. Tại phiên họp thứ Nhất của Ban chấp hành khóa mới đã thống nhất bầu đồng chí Trần Hữu Bình- Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình tiếp tục  giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn bộ phận Văn phòng Sở ; các đồng chí Lê Thanh Sơn- Phó trưởng phòng Quản lý Du lịch, Đỗ Lương Vinh – Phó trưởng phòng Quản lý Thể dục Thể thao giữ chức vụ Phó chủ tịch Công đoàn bộ phận Văn phòng Sở.  Hội nghị cũng đã bỏ phiếu bầu ra 23 công đoàn viên chính thức, 01 công đoàn viên dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhiệm kỳ 2023-2028.

z4140551599620_14413f1368bb3a21dc9dd3946b3349c9.jpg

            Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp và hồi 11h15 cùng ngày. Đại hội Công đoàn bộ phận Văn phòng Sở là Đại hội điểm tiến tới Đại hội Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2023-2028./.