Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thư viện tỉnh Hà Nam tổ chức trưng bày Báo Xuân Giáp Thìn 2024.

Tin tức - Sự kiện  
Thư viện tỉnh Hà Nam tổ chức trưng bày Báo Xuân Giáp Thìn 2024.
Thiết thực kỷ niệm 27 năm ngày tái lập tỉnh Hà Nam (01/01/1997 - 01/01/2024), 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), nằm trong chuỗi các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thư viện tỉnh Hà Nam đã tổ chức trưng bày Báo Xuân Giáp Thìn 2024.

z5165072009014_54e531aed844be0b02ab26bb3fc12898.jpg

Thông qua hoạt động trưng bày sách, báo Xuân nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những thành tựu và định hướng, chiến lược phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của Trung ương và địa phương. Kịp thời cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Với chủ đề “Mừng Đảng, Mừng Xuân Giáp Thìn 2024", Hội Báo Xuân đã trưng bày gần 300 ấn phẩm sách, Báo và tạp chí Xuân Trung ương và các địa phương, các ấn phẩm Xuân của các Ban, ngành đoàn thể địa phương. Các tài liệu viết về Đảng, Bác Hồ, các phong tục lễ tết, các di tích, lễ hội, các món ăn ngày Tết cổ truyền…

Các ấn phẩm báo, tạp chí Xuân tham gia trưng bày mang đậm dấu ấn sáng tạo, đổi mới, được đầu tư, đổi mới cả về hình thức và nội dung.Ngoài trang bìa ấn tượng, nổi bật, mang màu sắc riêng, các tác phẩm, bài viết đã giới thiệu đến công chúng một bức tranh toàn cảnh thành tựu về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Mỗi ấn phẩm cho thấy sự đầu tư về trí tuệ, tâm huyết về nội dung, thể hiện được trách nhiệm của người làm báo đối với công chúng.

Hội Báo Xuân diễn ra từ ngày 07/02/2024 đến ngày 16/02/2024 (tức ngày 28  tháng Chạp Âm lịch đến ngày 07 tháng Giêng) tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh.