Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thư viện tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

Tin tức - Sự kiện  
Thư viện tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

          Thực hiện Hướng dẫn số 08/HD-BCĐQCDC ngày 10/12/2021 Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam năm 2022, chiều ngày 05 tháng 01 tại phòng họp Thư viện tỉnh đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.

          Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Trọng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam, lãnh đạo các phòng chuyên môn (Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Tổ chức – Pháp chế, Văn phòng Sở) cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị.

          Tham dự Hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Thị Thúy Hoà - Phó giám đốc đơn vị trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ và Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2022; đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương - Chủ tịch Công đoàn Thư viện tỉnh trình bày dự thảo Cam kết trách nhiệm giữa Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Thư viện tỉnh. Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được đồng thời khắc phục các mặt còn hạn chế trong năm qua, Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 như: Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị; nghị quyết của Đảng và các cấp công đoàn đến các công đoàn viên.

           Kết thúc hội nghị đồng chí Dương Thị Thu Hồng – Giám đốc Thư viện tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương - Chủ tịch Công đoàn đã kí Cam kết trách nhiệm giữa Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch Công đoàn để mở rộng dân chủ cơ sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức và người lao động trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022.

           Hội nghị là hoạt động thường niên của đơn vị, là dịp để mỗi cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện quyền dân chủ, đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng để cùng nhau đưa sự nghiệp Thư viện ngày một phát triển.

          Một số hình ảnh Hội nghị:​

z3089161458363_ed35efe11c19795823d547bdeee9b656.jpg

z3089161496663_e8832ba702462c6c71896da7c0daff23.jpg