Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thư viện Hà Nam tham gia khóa tập huấn “Số hóa tài liệu Thư viện thực hiện chuyển đổi số”

Tin tức - Sự kiện  
Thư viện Hà Nam tham gia khóa tập huấn “Số hóa tài liệu Thư viện thực hiện chuyển đổi số”

Thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 2175/QĐ-BVHTTDL, ngày 23/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Kế hoạch triển khai Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ ngày 29/9 đến ngày 30/9/2022, tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Khóa Tập huấn “Số hóa tài liệu thư viện thực hiện chuyển đổi số" cho các Thư viện, Trung tâm thông tin khu vực miền Bắc.

Tham dự khai mạc Khóa Tập huấn có bà Kiều Thúy Nga – Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam, ông Nguyễn Đình Dũng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai, đại diện lãnh đạo và viên chức làm công tác công nghệ thông tin và truyền thông đến từ các thư viện công cộng, thư viện đại học, thư viện chuyên ngành, thư viện lực lượng vũ trang khu vực miền Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra.

Hiện nay, công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra trên thế giới với tốc độ cao, mở cánh cửa để các nước thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tại Việt Nam, Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đặt ra các mục tiêu, với tầm nhìn 10 năm sẽ làm thay đổi toàn diện đất nước. Trong hoạt động thư viện, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/2/2021 về “Chương trình Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Chương trình đã thúc đẩy mạnh mẽ nhận thức về vai trò, giá trị của chuyển đổi số.

Phát biểu khai mạc Khóa Tập huấn “Số hóa tài liệu thư viện thực hiện chuyển đổi số", bà Kiều Thúy Nga – Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, chuyển đổi số đang là yêu cầu bắt buộc và xu hướng tất yếu của các ngành, các lĩnh vực trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Để chuyển đổi số hiệu quả thì việc phát triển nguồn tài nguyên thông tin dạng số là một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng hiện nay của thư viện. Tuy nhiên, số thư viện triển khai công tác này còn chưa nhiều hoặc chất lượng số do thư viện xây dựng còn chưa đạt tiêu chuẩn, không đảm bảo cho tích hợp dữ liệu, liên thông chia sẻ tài nguyên thông tin. Chương trình Tập huấn “Số hóa tài liệu thư viện thực hiện chuyển đổi số" xác định, thông qua nội dung chương trình sẽ trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về quy trình, phương pháp số hóa tài liệu, cũng như kỹ thuật xử lý tài liệu số cơ bản để tạo lập các bộ sưu tập, các cơ sở dữ liệu số hóa phục vụ chuyển đổi số thư viện.

Thư viện tỉnh Hà Nam cử một cán bộ (phụ trách công nghệ thông tin) tham gia lớp tập huấn. Sau khi tiếp thu các kiến thức các giảng viên truyền đạt, học viên Thư viện tỉnh Hà Nam đã trực tiếp thực hiện quá trình số hoá tại lớp học, đồng thời trao đổi những thắc mắc của mình với giảng viên.

Dưới đây là một số hình ảnh của khoá tập huấn:

z3769835029534_cb510c4744e7de5154bf553a8a7d3f7e.jpg

z3769835039789_d5c4f1598477b32171e8a9ab15b0dc19.jpg

z3769835025879_1199ba610d7d329f2745a012c8cd869b.jpg

z3769835029964_c9b17888e0715680e10ad3731d71842f.jpg