Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tham gia Cuộc vận động sáng tác văn học về chủ đề “Xây dựng con người, văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo tham gia Cuộc vận động sáng tác văn học về chủ đề “Xây dựng con người, văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; xây dựng nông thôn mới”.

Nhằm động viên, khuyến khích các tác giả sáng tạo các tác phẩm văn học có giá trị để phục vụ đời sống tinh thần của Nhân dân, qua đó tuyển chọn những tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng để tuyên truyền, quảng bá những thành tựu trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng con người, văn hóa Nghệ An yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Thông qua những tác phẩm văn học có giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật để giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, con người Nghệ An đến với bạn bè trong và ngoài nước.

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam trân trọng thông báo đến công dân trong và ngoài tỉnh nhiệt tình hưởng ứng và gửi tác phẩm dự thi (kèm Thông báo).​

TB 384 25.2.22 cuoc thi sang tac van hoc Nghệ An.pdf


Tin liên quan