Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Hội thảo quốc tế Bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật trình diễn dân gian và nghệ thuật Chèo trong ...

Tin tức - Sự kiện  
Thông báo Hội thảo quốc tế Bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật trình diễn dân gian và nghệ thuật Chèo trong xã hội đương đại

Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo quốc tế Bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật trình diễn dân gian và nghệ thuật Chèo trong xã hội đương đại(Safeguarding and Promoting the Arts of Folk Performances and Chèo Opera in Contemporary Society). (Gửi kèm thông báo)

Thời gian: Từ ngày 22-23/11/2023

Địa điểm: Tại Khách sạn Dream, số 355 đường Lý Bôn, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam kính mời nhân dân tiếp cận thông tin và ủng hộ và đồng thuận với lập hồ sơ Nghệ thuật Chèo đề nghị UNESCO đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.​

​​TB hội thảo khoa học quốc tế.pdf