Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo cuộc vận động sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về người chiến sĩ CAND nơi tuyến đầu chống dịch

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo cuộc vận động sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về người chiến sĩ CAND nơi tuyến đầu chống dịch

Nhằm lựa chọn được các tác phẩm nêu bật được hình tượng người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân là lá chắn thép trong phòng, chống dịch Covid-19; sự quyết tâm của hệ thống chính trị cũng như sự đồng lòng, chung sức của người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; khắc họa những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh thầm lặng và đóng góp to lớn của lực lượng tuyến đầu, đặc biệt là những chiến sĩ CAND.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam trân trọng thông báo đến các tác giả trong và ngoài tỉnh nhiệt tình hưởng ứng và gửi tác phẩm tham gia cuộc vận động (kèm văn bản)./. 

3694-CAT-PX03-10-21.pdf


Tin liên quan