Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo cuộc thi thiết kế Logo, nhãn hiệu công nhận và bộ nhận diện “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam”

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo cuộc thi thiết kế Logo, nhãn hiệu công nhận và bộ nhận diện “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam”

Nhằm lựa chọn để sử dụng trong các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, thúc đẩy sự phát triển của Nghệ thuật sơn mài Việt Nam góp phần phát triển thị trường văn hóa và khẳng định giá trị của Sơn mài Việt nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp, làng nghề, nghệ sĩ, nghệ nhân chế tác, sáng tác các sản phẩm sơn mài trở thành những sản phẩm hàng hóa tiêu thụ trong và ngoài nước.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các cá nhân trong và ngoài tỉnh nhiệt tình hưởng ứng và gửi tác phẩm tham gia Cuộc thi thiết kế Logo, nhãn hiệu công nhận và bộ nhận diện “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam" của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức (kèm thể lệ)./. 

TL 334-MTNATL12-7-21.pdf


Tin liên quan