Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo cuộc thi sáng tác ca khúc về tỉnh Hưng Yên

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo cuộc thi sáng tác ca khúc về tỉnh Hưng Yên

Nhằm lựa chọn các tác phẩm phản ánh về vùng đất, con người tỉnh Hưng Yên; để chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân trong tỉnh, Hưng Yên tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về tỉnh Hưng Yên.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam trân trọng thông báo đến các nhạc sỹ chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh nhiệt tình hưởng ứng và gửi tác phẩm tham gia cuộc thi (kèm thể lệ)./. 

TL sáng tác ca khúc về Hưng Yên.pdf


Tin liên quan