Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch Hà Nam” năm 2020

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông báo cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch Hà Nam” năm 2020
Nhằm từng bước triển khai các nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch Hà Nam theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu du lịch Hà Nam phục vụ công tác tuyên truyền, xúc tiến quảng bá du lịch, tạo hình ảnh ấn tượng, hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế đến với Hà Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch Hà Nam. Trân trọng thông báo thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước được biết để gửi tác phẩm tham dự cuộc thi.  (gửi kèm Kế hoạch số 56/KH-SVHTTDL, Thể lệ số 06/TL-BTC, Phiếu đăng ký)