Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh

Nhằm lựa chọn được biểu trưng của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh có tính khái quát cao, đảm bảo tỉnh thẩm mỹ, tính đặc thù để sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và phát triển của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam trân trọng thông báo đến các tác giả trong và ngoài tỉnh nhiệt tình hưởng ứng và gửi tác phẩm tham gia cuộc thi (kèm Kế hoạch)./. ​

KH 178 sáng tác biểu trưng logo quảng ninh.pdf


Tin liên quan