Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Cuộc thi Ảnh nghệ thuật, video clip với chủ đề: Những chiến sĩ mang “Sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên”

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo Cuộc thi Ảnh nghệ thuật, video clip với chủ đề: Những chiến sĩ mang “Sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên”

Nhằm ôn lại lịch sử, tôn vinh các thành tích, chiến công của lực lượng cảnh sát nhân dân qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; lan tỏa hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.   

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam trân trọng thông báo đến các tác giả chuyên và không chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh nhiệt tình hưởng ứng tham gia cuộc thi (Kế hoạch)./. 

4051-KH-CAT-PX03.pdf
Tin liên quan