Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Cuộc thi ảnh nghệ thuật Chủ đề “Về miền di tích, danh thắng xứ Thanh”

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo Cuộc thi ảnh nghệ thuật Chủ đề “Về miền di tích, danh thắng xứ Thanh”

Nhằm quảng bá hình ảnh, nét đặc trưng về cảnh quan thiên nhiên, danh thắng, bản sắc văn hóa và con người xứ Thanh.

Lựa chọn các tác phẩm ảnh đẹp về Thanh hóa phục vụ công tác tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng thời tôn vinh các tác giả, tác phẩm đặc sắc, góp phần đẩy mạnh phong trào sáng tác nghệ thuật.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam trân trọng thông báo đến các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài tỉnh nhiệt tình hưởng ứng và gửi tác phẩm tham dự cuộc thi (kèm Thể lệ)./. 

thể lệ cuộc thi ảnh nghệ thuật về miền di tích danh thắng xứ thanh.pdf