Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo cuộc thi ảnh đẹp du lịch online 2021

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo cuộc thi ảnh đẹp du lịch online 2021

Nhằm giới thiệu và quảng bá những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa, các điểm đến du lịch, sản phẩm du lịch, hình ảnh vùng đất và người Bến Tre đến với du khách trong và ngoài nước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre tổ chức Cuộc thi ảnh đẹp du lịch online 2021 với chủ đề “Vẻ đẹp du lịch Xứ Dừa" (kèm Thể lệ)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh nhiệt tình hưởng ứng tham gia và gửi tác phẩm dự thi (truy cập tại  các website http://svhttdl.bentre.gov.vn, http://dulich.bentre.gov.vn; trang fanpage Du Lich Ben Tre)./. 

THE_LE_CUOC_THI_ANH_DEP_DU_LICH_BEN_TRE_2021.pdf


Tin liên quan