Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các quy định của Nhà nước trong công...

Hệ thống VB và VB quy phạm pháp luật  
Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các quy định của Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hà Nam năm 2019
Tin liên quan