Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết công tác kiểm kê di tích giai đoạn 2019 - 2022

Tin tức - Sự kiện  
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết công tác kiểm kê di tích giai đoạn 2019 - 2022

z4712280049600_8752d6fabc9a15c3faa06ebeba26f139.jpg

Sáng ngày 20/9/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác kiểm kê di tích giai đoạn 2019 -  2022 và công bố Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Hà Nam". Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành; Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Đại diện Ban Khánh tiết di tích tiêu biểu trên địa bàn tỉnh…

Thực hiện kế hoạch kiểm kê, từ tháng 3/2019 - 4/2022, Bảo tàng tỉnh đã phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, thị xã tổ chức kiểm kê di tích tại 111 xã, phường, thị trấn. Đoàn kiểm kê đã lập 1.658 phiếu tương ứng với 1.658 di tích kiểm kê. Như vậy, tính đến ngày 30/12/2022, tỉnh Hà Nam có tổng số 1.888 di tích, tăng 104 di tích so với đợt kiểm kê giai đoạn 2002 - 2004.

Trong tổng số di tích kiểm kê giai đoạn 2019 - 2022 (trừ các di tích đã được Nhà nước xếp hạng các cấp) thì số di tích hội tụ đủ các tiêu chí và điều kiện cần thiết để đưa vào kế hoạch xếp hạng trong những năm tới chiếm tỷ lệ khoảng 7- 9% trên tổng số 1.658 di tích đã được kiểm kê. Đặc biệt trong số hàng nghìn các đồ thờ, hiện vật tại các di tích có 06 hiện vật tiêu biểu có thể xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu chuyên sâu, đề xuất với tỉnh lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận bảo vật quốc gia trong những năm tới.        

Tại hội nghị, Sở VH,TT&DL đã tiến hành công bố Quyết định và trao hồ sơ danh mục kiểm kê di tích cho các địa phương; tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 10 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích.