Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2024.

Tin tức - Sự kiện  
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2024.
Thực hiện Công văn số 56-CV/BCĐ ngày 08/12/2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị Người lao động năm 2024; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo 5/5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tổ chức thành công Hội nghị Viên chức, người lao động của đơn vị; Sáng ngày 18/01/2024, Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức, người lao động năm 2024 của Sở đã diễn ra và thành công tốt đẹp.

z5095509635395_8585484f0bea7c4f93635522abcad680.jpg

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Mai Thành Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, đồng chí Tạ Đình Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc sở, Chủ tịch Công đoàn Sở cùng các đồng chí Lãnh đạo Sở, Ban Thường vụ Công đoàn Sở, Trưởng các đoàn thể: Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Sở, Bí thư các Chi bộ thuộc Đảng ủy Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở; đại diện viên chức, người lao động các đơn vị sự nghiệp và công chức các phòng thuộc Sở.

Năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và bất ổn. Kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, tác động lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân cũng như của công chức, viên chức, người lao động. Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hướng dẫn chuyên môn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và sự ủng hộ nhiệt tình của Nhân dân, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tích cực tham mưu và triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, đưa sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục phát triển, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nông thôn mới phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu; hoạt động du lịch có nhiều bứt phá, các chỉ tiêu về văn hóa, thể thao và du lịch đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn được Ngành tham mưu tổ chức thành công, tạo dấu ấn tốt đẹp, góp phần quan trọng xây dựng văn hóa, con người Hà Nam phát triển bền vững đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

z5095509654265_d51e21e826b0179578b5d642b11ca72d.jpg

Tại Hội nghị, các đại biểu công chức, viên chức, người lao động tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo, Bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2026. Đồng chí Giám đốc Sở đã lắng nghe, giải đáp ý kiến, đề xuất kiến nghị của công chức, viên chức, người lao động. Dưới sự chứng kiến của các vị đại biểu khách quý và toàn thể Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở và Chủ tịch Công đoàn Sở đã ký Giao ước thi đua thưc hiện trách nhiệm năm 2024 và phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 với quyết tâm cao thi đua hoàn thành tốt Chương trình công tác năm 2024, góp phần thúc đẩy phát triển các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình của địa phương.