Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021

Tin tức - Sự kiện  
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021
Sáng ngày 31/12/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Nguyễn Anh Chức - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Thị Thanh Hương- Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; Đồng chí Trương Quốc Việt- Phó Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Mai Thành Chung- Phó Giám đốc phụ trách Sở; đồng chí Tạ Đình Quyền- Phó Giám đốc Sở;đồng chí Nguyễn Văn Trọng- Phó Giám đốc Sở điều hành hội nghị.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Báo cáo nêu rõ, năm 2021, vượt qua mọi khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, Ngành đã cơ bản hoàn thành các chương trình, kế hoạch đề ra. Kịp thời phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, Chỉ thị, Kết luận, Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ .Làm tốt công tác tham mưu xây dựng các Đề án được giao theo chương trình công tác năm. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch trong điều kiện thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp, các hoạt động trưng bày, triển lãm, liên hoan, các cuộc thi cấp tỉnh, được lãnh đạo ghi nhận và quần chúng nhân dân đánh giá rất cao. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được đặc biệt chú trọng. Thể thao thành tích cao đạt kết quả khả quan. Lĩnh vực du lịch mặc dù chưa đạt được mục tiêu kế hoạch về lượng khách và doanh thu nhưng đã tăng cao so với năm 2020, công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch đã được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả.

z3070208654911_d440c3cf2c97420518ec35f34c6bcac2.jpg

Đ/c Phạm Xuân Thanh - TP QLVH tham luận tại Hội nghị

Hội nghị đã được lắng nghe 07 ý kiến đóng góp tham luận của các địa phương, các phòng, đơn vị, các ý kiến tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp tổ chức các hoạt động trong năm 2022, trong đó, các lĩnh vực như: xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, tổ chức Đại hội TDTD cấp cơ sở tiến tới Đại hội TDTT cấp tỉnh lần thứ VI năm 2022… được quan tâm, báo cáo trước Hội nghị.

z3070208642673_d57cf100de8865c1724f4d75eeb6c485.jpg

Đ/c Nguyễn Anh Chức- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Chức- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương những kết quả mà ngành đã đạt được trong năm qua, đánh giá cao công tác tham mưu HĐND, UBND ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành, “đến nay, các cơ chế chính sách sở tham mưu xây dựng ban hành đã được triển khai thực hiện, đi vào đời sống, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân". Đồng chí cũng nhấn mạnh, thời gian tới, dịch bệnh còn diễn biến hết sức phức tạp, ngành cần chủ động, linh hoạt đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cho phù hợp, lĩnh vực du lịch cần có những bước đi táo bạo và quyết liệt hơn nữa, công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp cần được triển khai đồng bộ, an toàn, hiệu quả, phát huy thế mạnh của thể thao Hà Nam, nâng cao thành tích trước các giải đấu quốc gia và khu vực.

z3070208654884_11fa592391a95935c6fb4a6b2bdf050a.jpg

Đ/c Mai Thành Chung- Phó Giám đốc phụ trách Sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh

Kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Thành Chung- Phó Giám đốc phụ trách Sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các địa phương, các đơn vị đã nêu tại nội dung tham luận. Đối với các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, các phòng, đơn vị, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao các huyện, thị xã, thành phố cần nghiêm túc rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế trong năm 2021, tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trong các hoạt động của Ngành, đặc biệt trong đợt mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần. Tích cực tham mưu xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Kiện Khê và thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm và các nhiệm vụ đột xuất được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Triển khai thực hiện hiệu quả các Quy hoạch, Chương trình, Đề án đã được phê duyệt. Tổ chức thành công các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong năm 2022 đảm bảo thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Tập trung hướng dẫn các địa phương tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở (xong trước 30/4/2022) tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh lần thứ VI  (xong trước 30/9/2022). Chỉ đạo làm tốt công tác phục vụ bạn đọc, công tác thông tin tuyên truyền và luân chuyển sách. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc con người Hà Nam. Tập trung hướng dẫn các địa phương tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở (xong trước 30/4/2022) tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh lần thứ VI  (xong trước 30/9/2022). Chỉ đạo làm tốt công tác phục vụ bạn đọc, công tác thông tin tuyên truyền và luân chuyển sách. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc con người Hà Nam. Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2021-2025. Tổ chức nghiên cứu đánh giá các cổ vật tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hà Nam và đề xuất lập hồ sơ khoa học công nhận bảo vật Quốc gia; Lập hồ sơ khoa học đề nghị Bộ VHTTDL đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với một số di sản văn hóa tiêu biểu: Hát Trống quân Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm, Lễ hội đền Bà Vũ, huyện Lý Nhân, Múa hát Lải Lèn, huyện Lý Nhân… Điều tra, khảo sát, thám sát thực địa tại các điểm, di tích, dấu tích thuộc Quần thể danh thắng Tam Chúc tiến tới lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích cấp Quốc gia và Quốc gia đặc biệt. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về Du lịch, triển khai các hoạt động kích cầu du lịch, đẩy mạnh công tác quảng bá xúc tiến du lịch. Triển khai các nội dung trong Đề án phát triển nguồn nhân lực Hà Nam giai đoạn 2019-2025 và Đề án phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Hà Nam giai đoạn 2020-2025 đã dược phê duyệt. Năm 2022, du lịch cần làm mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để du lịch Hà Nam kịp thời thích ứng với tình hình chung, mở cửa đón khách an toàn, hiệu quả trong thời gian tới…

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao bằng khen, cờ thi đua của UBND cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở; các đồng chí lãnh đạo Sở đã trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021.

z3070208642956_e092d41b3f043edeed49fbc555cf807b.jpg

z3070208655009_496bf35cf21960699b738aa93d35bf28.jpg